Smar emulgujący CAS - 39464-69-2 EXOfos PB 184

Cena netto: od 371,59 zł od 371,59 zł
Cena brutto: od 457,06 zł od 457,06 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01951

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

-nazwa chemiczna: Ester fosforowy alkoholu oleilowego, etoskylowany, 4TE-anionowy środek powierzchniowo czynny,
-produkt w formie kwaśniej, lepkiej cieczy,
-dobrze rozpuszczalny w wodzie,
-emulgator, zwilżający o dobrych właściwościach przeciwzatarciowych EP,
-produkt uniwersalny o szerokim spektrum zastosowań,

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
produkty_Greenline Produkt GreenLine
Smar emulgujący CAS - 39464-69-2 EXOfos PB 184

Zastosowanie

EXOfos PB-184 jest surfaktantem anionowym z grupy estrów fosforowych (CAS 39464-69-2). Produkt ten jest wytwarzany jest w oparciu o etoksylowany alkohol oleilowy. Wyrób handlowy występuje w formie kwaśnej. W temperaturze pokojowej występuje w postaci lepkiej cieczy.

EXOfos PB-184 charakteryzuje się liczbą kwasową do pierwszego punktu przegięcia w zakresie od 82 do 92 mg KOH/g oraz drugiego punktu przegięcia w zakresie od 135 do 160 mg KOH/g i zawartością fosforu do 2%. Produkt dobrze rozpuszcza się w wodzie.


EXOfos PB-184 to anionowy związek aktywny powierzchniowo, który wyróżniaj się wyjątkowymi właściwościami przeciwzatarciowymi EP i smarnymi. Doskonale sprawdza się jako emulgator. Cechy te sprawiają, że produkt jest z powodzeniem stosowany w produkcji specjalistycznych cieczy do obróbki metali.


EXOfos PB-184 jest produktem znajdującym szerokie zastosowanie jako składnik cieczy półsyntetycznych, wysokoolejowych oraz olejów. W formie zneutralizowanej surfaktant wykazuje łagodne właściwości zwilżające i detergencyjne, dlatego stanowi także składnik formulacji preparatów dedykowanych do mycia i czyszczenia powierzchni twardych.

Właściwości

Zalety produktu:

 • bardzo dobre właściwości przeciwzatarciowe EP, smarne i emulgujące.
 • właściwości zabezpieczające stal przed korozją,
 • po neutralizacji łagodne właściwości zwilżające oraz detergencyjne,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie,

Zastosowanie:

 • detergenty myjące i czyszczące do twardych powierzchni,
 • obróbka metali,
 • środki ochrony roślin i nawozy,
 • branża tekstylna.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3265

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P301 + P310 +P330 +P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303 + P361 + P353 + P310 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • P305 + P351 + P338 +P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top