Soda Kaustyczna granulki 1000 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 6 990,00 zł (6,99 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8 597,70 zł (8,60 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: KC-00039

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Półpaleta
 • pH:
  14
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Soda kaustyczna dostępna w postaci granulek
 • Silne właściwości myjące i odtłuszczające
 • Doskonały regulator pH w uzdatnianiu wody
 • Produkcja farb, barwników
 • Zastosowanie w produkcji papieru
 • Produkcja środków czystości i kosmetyków
 • Produkcja tworzyw sztucznych

Oferta wyłącznie dla firm.

  Produkt tylko dla firm
  Produkt niebezpieczny

  Zastosowanie

   

   

   

   

  Wodorotlenek sodu w postaci granulek, soda kaustyczna w granulacie to surowiec chemiczny o właściwościach myjących, dezynfekujących, odtłuszczających, uzdatniających, żrących i silnie higroskopijnych. Surowiec w postaci granulek stosowany jest do wyrobu mydła, szkła wodnego, produkcji celulozy oraz barwników i detergentów. Znajduje zastosowanie w udrażnianiu instalacji wodnych, sanitarnych, czyszczeniu silników i dezynfekcji. Wykorzystywany w przemyśle włókienniczym oraz do regeneracji kauczuku. W przemyśle farmaceutycznym służy między innymi do wyrobu kwasu salicylowego i polopiryny. Surowiec bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, tworzy silnie żrący ług sodowy.

  Właściwości

  Zawartość NaOH

  min. 99,5 %

  CAS

  1310-73-2

  Wygląd 

  białe granulki

  Zawartość żelaza Fe2O3

  max. 0,002 %

  Zawartość NaCl

  max. 0,002 %

  Środki ostrożności

  • Produkt ADR
  • Grupa pakowania: II
  • UN 1823

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

  H290 Może powodować korozję metali.

  H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 

  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

  P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  

  P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

  Dodaj nową opinię

  Oceń produkt

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
  Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

  Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

  Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

  Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

  W każdym czasie masz prawo do:

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
  • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
  • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

  Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

  Back to top