Soda kaustyczna granulki jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) 1000 kg

Cena netto: 17 590,02 zł (17,59 zł / 1 kg)
Cena brutto: 21 635,72 zł (21,64 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KC-0095

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Soda kaustyczna jakości farmaceutycznej wysokiej czystości
 • Zawartość NaOH min. 98 %
 • Produkcja polopiryny, kwasu salicylowego, sulfonamidów, antyseptyków
 • Produkcja leków i maści
 • Spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej
 • Doskonały regulator pH 

Oferta wyłącznie dla firm.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Soda kaustyczna granulki jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) 1000 kg

Zastosowanie

Soda kaustyczna granulki jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) - jest to mocna nieorganiczna zasada występująca w postaci stałej. Wykazuje silne właściwości higroskopijne. Produkt spełnia wymagania jakościowe określone dla surowców farmaceutycznych. Stosowany jest do produkcji leków przeciwgrypowych, gdzie pełni rolę nośnika sodu. Wodorotlenek sodu (Ph. Eur.) jest używany do produkcji witaminy C (uczestniczy w reakcji zobojętniania). Jest niezbędny do produkcji środków antyseptycznych np. jodoformu.

Właściwości

Zawartość NaOH

97-100 %

CAS

1310-73-2

Wygląd 

białe granulki

Zawartość żelaza Fe2O3

max. 10 mg/kg

Zawartość NaCl

max. 200 mg/kg

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1823

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P260 Nie wdychać pyłu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top