Soda kaustyczna jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.); paleta 1000 kg

Cena netto: 5 500,01 zł (5,50 zł / 1 kg)
Cena brutto: 6 765,01 zł (6,77 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: KC-00058

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta 40 worków 25 kg
 • pH:
  0
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
  Biały
 • Zapach:

O produkcie

 • Soda kaustyczna jakości farmaceutycznej wysokiej czystości
 • Zawartość NaOH min. 98 %
 • Produkcja polopiryny, kwasu salicylowego, sulfonamidów, antyseptyków
 • Produkcja leków i maści
 • Spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej
 • Doskonały regulator pH 

Oferta wyłącznie dla firm.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Soda kaustyczna jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.); paleta 1000 kg

Zastosowanie

Wodorotlenek sodu jakości farmaceutycznej, deklarowanej przez producenta. Niezbędny półprodukt w produkcji szerokiej gamy wyrobów farmaceutycznych. Przede wszystkim wykorzystywany w procesie wytwarzania leków przeciwko grypie jako nośnik sodowy np. w produkcji polopiryny.

Używany przy wytwarzaniu kwasu salicylowego oraz sulfonamidów. Wodorotlenek sodu wykorzystywany jest w procesie produkcji askorbinianu sodu – będącej alternatywą dla witaminy C soli sodowej kwasu askorbinowego. Uzyskiwanego poprzez zobojętnienie kwasu askorbinowego wodorotlenkiem sodu.

Soda kaustyczna w jakości farmaceutycznej niezbędna jest również przy wytwarzaniu jodoformu. Otrzymuje się go z acetonu lub alkoholu etylowego poddanego działaniu rozpuszczonego w wodorotlenku sodu jodu w wyniku tak zwanej reakcji jodoformowej.

Wodorotlenek sodu farmaceutyczny jest stosowany jako substancja pomocnicza przy produkcji maści i kremów leczniczych do stosowania zewnętrznego. Soda kaustyczna w formie roztworu wodnego jest wykorzystywana do zobojętniania grup karboksylowych, a tym samym do usieciowienia przestrzennego substancji żelujących np. kwasów poliakrylowych w żelach terapeutycznych. Podnosi to dostępność farmaceutyczną składników aktywnych w preparatach hydrożelowych.

Uwaga! Wodorotlenek sodu jest substancją niebezpieczną. Nawet w formie stałej może działać drażniąco na skórę oczy i drogi oddechowe. Używając sody kaustycznej lub jej roztworów wodnych stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej.

Właściwości

Soda Kaustyczna PF spełnia wymagania zdefiniowane przez Europejską Farmakopeę (wersja 9.0) zdefiniowane w Monografii dla Sodium Hydroxide

Zawartość NaOH

97-100 %

CAS

1310-73-2

Wygląd 

białe płatki

Zawartość żelaza Fe2O3

max. 10 mg/kg

Zawartość NaCl

max. 200 mg/kg

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1823
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali,

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top