Soda kaustyczna jakości odczynnikowej cz.d.a. opakowanie 970 g

Cena netto: 20,33 zł 9,99 zł
Cena brutto: 25,01 zł 12,29 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach to 25,01 zł
Rabat 50.9%
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: OCH-0003

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Soda kaustyczna jakości odczynnikowej wysokiej czystości
 • Zawartość NaOH min. 98 %
 • Zastosowanie w analizie objętościowej i metodach instrumentalnych
 • Stosowany w reakcjach zobojętniania
 • Oznaczanie kwasu siarkowego, solnego, azotowego
 • Powszechne zastosowanie w Laboratoriach Kontroli Jakości
 • Stosowany w syntezie barwników
 • Otzrymywanie szkła wodnego
 • Doskonały regulator pH 

Oferta wyłącznie dla firm.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Soda kaustyczna jakości odczynnikowej cz.d.a. opakowanie 970 g

Zastosowanie

Soda kaustyczna jakości odczynnikowej cz.d.a. opakowanie 970 g – wysokiej czystości odczynnik chemiczny stosowany w podstawowych analizach miareczkowych i metodach analizy jakościowej. Wykorzystywany jest w reakcjach zobojętniania do oznaczania zawartości kwasów w obecności wskaźnika chemicznego. Wodorotlenek sodu stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu chemicznego do otrzymywania detergentów, mydeł oraz produkcji gumy. Jest on głównym składnikiem środków do udrażniania rur i instalacji kanalizacyjnych. Soda kaustyczna ma zastosowanie w procesach uzdatniania wody w przemyśle. Wodorotlenek sodu wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym do przetwarzania i wybielania celulozy. Roztwory sodu kaustycznej są stosowane do regulacji pH w przemyśle spożywczym (regulator kwasowości E524). Soda kaustyczna to skuteczny środek dezynfekujący w chemii profesjonalnej i przemysłowej.
Dodatkowo soda kaustyczna ma zastosowanie:
•    w przemyśle naftowym
•    w przemyśle włókien sztucznych
•    w przemyśle górniczym i wydobywczym

Właściwości

Zawartość NaOH

98 %

CAS

1310-73-2

Wygląd 

białe płatki

Zawartość żelaza Fe2O3

max. 15 mg/kg

Zawartość NaCl

max. 0,02 %

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1823
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top