Soda kaustyczna jakości odczynnikowej cz.d.a. opakowanie 970 g

Cena netto: 20,33 zł 9,99 zł
Cena brutto: 25,01 zł 12,29 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 50.9%
Zapytaj o produkt

W magazynie: 16 szt.

Kod produktu: OCH-0003

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Soda kaustyczna jakości odczynnikowej wysokiej czystości
 • Zawartość NaOH min. 98 %
 • Zastosowanie w analizie objętościowej i metodach instrumentalnych
 • Stosowany w reakcjach zobojętniania
 • Oznaczanie kwasu siarkowego, solnego, azotowego
 • Powszechne zastosowanie w Laboratoriach Kontroli Jakości
 • Stosowany w syntezie barwników
 • Otzrymywanie szkła wodnego
 • Doskonały regulator pH 

Oferta wyłącznie dla firm.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Soda kaustyczna jakości odczynnikowej cz.d.a. opakowanie 970 g

Zastosowanie

Soda kaustyczna jakości odczynnikowej cz.d.a. opakowanie 970 g – wysokiej czystości odczynnik chemiczny stosowany w podstawowych analizach miareczkowych i metodach analizy jakościowej. Wykorzystywany jest w reakcjach zobojętniania do oznaczania zawartości kwasów w obecności wskaźnika chemicznego. Wodorotlenek sodu stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu chemicznego do otrzymywania detergentów, mydeł oraz produkcji gumy. Jest on głównym składnikiem środków do udrażniania rur i instalacji kanalizacyjnych. Soda kaustyczna ma zastosowanie w procesach uzdatniania wody w przemyśle. Wodorotlenek sodu wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym do przetwarzania i wybielania celulozy. Roztwory sodu kaustycznej są stosowane do regulacji pH w przemyśle spożywczym (regulator kwasowości E524). Soda kaustyczna to skuteczny środek dezynfekujący w chemii profesjonalnej i przemysłowej.
Dodatkowo soda kaustyczna ma zastosowanie:
•    w przemyśle naftowym
•    w przemyśle włókien sztucznych
•    w przemyśle górniczym i wydobywczym

Właściwości

Zawartość NaOH

98 %

CAS

1310-73-2

Wygląd 

białe płatki

Zawartość żelaza Fe2O3

max. 15 mg/kg

Zawartość NaCl

max. 0,02 %

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1823
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top