Soda kaustyczna udrażniacz płatki 4 kg

Cena netto: 49,00 zł (12,25 zł / 1 kg)
Cena brutto: 60,27 zł (15,07 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KC-0107

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  4 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  14
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Soda kaustyczna płatki 4 kg – wodorotlenek sodu w postaci stałej do zastosowań profesjonalnych. Przeznaczony jest do udrażniania rur, instalacji kanalizacyjnych, studzienek.

Działanie:

 • Skutecznie udrażnia zatkane rury i odpływy
 • Niweluje nieprzyjemne zapachy
 • Efektywnie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne i zalegający osad

Zastosowanie:

 • Udrażnianie rur, odpływów,
 • Usuwanie zatorów w instalacjach kanalizacyjnych, studzienkach
 • Odtykanie instalacji w kuchni i łazience
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Soda kaustyczna udrażniacz płatki 4 kg

Zastosowanie

Soda kaustyczna płatki 4 kg - wodorotlenek sodu przeznaczony do udrażniania i usuwania zatorów w rurach i kanalizacji.

Sposób użycia: wsypać 30-40 g produktu do odpływu zlewu, WC, wanny. Następnie nalać około 0,5 L gorącej wody. Zostawić na 15 minut, spłukać obficie bieżącą wodą z kranu. Profilaktycznie czynność powtarzać co 14 dni.

Zalecenia bezpiecznego stosowania: PRODUKT ŻRĄCY zachować szczególną ostrożność. Stosować środki ochrony indywidualnej. Nie stosować do instalacji z aluminium. Nie stosować z innymi środkami, w szczególności na bazie chloru i kwasu.

Przechowywanie oraz transport: w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Produkt jest silnie higroskopijny z tendencją do zbrylania. Zbrylanie nie wpływa ujemnie na jakość produktu. Magazynować w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład chemiczny: wodorotlenek sodu min. 98 %.

Właściwości

Nazwa chemiczna: wodorotlenek sodu stały
CAS: 1310-73-2
pH 13-14 (50 g /l wody)
Gęstość 2,13 g/cm3
Właściwości: silnie higroskopijny

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1823

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/ zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top