Soda Kaustyczna z zielonym certyfikatem paleta 1000 kg

Cena netto: 12 998,37 zł (13,00 zł / 1 kg)
Cena brutto: 15 988,00 zł (15,99 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: KC-0124

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta 40 worków 25 kg
 • pH:
  14
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
  Biały
 • Zapach:

O produkcie

 • Wysoka jakość i czystość

 • Szerokie zastosowanie przemysłowe

 • Technologia produkcji membranowej przyjazna dla środowiska

 • Efektywne zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcji

 • Pochodzenie energii z OZE (odnawialne źródła energii)

 • Produkt posiada certyfikaty Halal, Kosher, PZH

Oferta wyłącznie dla firm. W cenie zawarte jest dedykowane opakowanie. Prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania innymi stężeniami niż dostępne w obecnej ofercie.  Opakowanie zbiorcze zawiera 40 worków pakowanych po 25 kg.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Soda Kaustyczna z zielonym certyfikatem paleta 1000 kg

Zastosowanie

 

 

 

Wodorotlenek sodu, soda kaustyczna należy do podstawowych surowców chemicznych, który znajduje zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Wodorotlenek sodu wytwarzany jest w procesie produkcji elektrolizy membranowej, która jest przyjazna dla środowiska. Energia wykorzystywana do produkcji pochodzi z odnawialnych źródeł energii OZE. Głównym odbiorcą sody kaustycznej przemysł budowlany, chemiczny, produkcja barwników, uzdatnianie wody oraz przemysł papierniczy.

Zastosowanie ługu sodowego odnajduje się w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Jest nośnikiem sodowym w produkcji środków powierzchniowo czynnych, surowcem pomocniczym w przemyśle papierniczym, produkcji barwników syntetycznych oraz w procesach uzdatniania wody. W przemyśle spożywczym wodorotlenek sodu wykorzystywany jest przez masarnie, mleczarnie oraz cukrownie jako środek dezynfekująco-czyszczący.

Ze względu na swoje właściwości biobójcze wodorotlenek sodu jest powszechnie stosowany w hodowli zwierząt inwentarskich do dezynfekcji uli, kurników, chlewni, stajni, obór itp. W formie ługu sodowego - trzy procentowego roztworu wodnego - świetnie sprawdza się jako środek do prewencyjnej i planowej dezynfekcji powierzchni inwentarskich i hodowlanych.

Soda kaustyczna używana jest również jako czynnik aktywny – w formie 1-3 % roztworu wodnego – w matach dezynfekcyjnych do prewencyjnej dezynfekcji wewnątrz gospodarstwa np. przed wejściami na teren hodowlany, na drogach dojazdowych do magazynu pasz i wywozu obornika. Jak również w razie ogłoszenia epidemii pryszczycy, pomoru lub innej zakaźnej choroby inwentarza.

Soda kaustyczna jest powszechnie stosowana w sadownictwie w Europie zachodnie jako środek prewencyjny lub zwalczający uciążliwe infekcje grzybowe – potocznie nazywane rakiem drzew owocowych i winorośli. Holenderscy eksperci tacy jak mi Peter van Arkel zalecają stosowanie 10 % ługu sodowego - roztworu wodnego wodorotlenku sodu - do zabezpieczania długich czopów po zimowym cięciu drzew i winorośli, jak również zwalczanie przy jego pomocy zrakowaceń występujących na pniach i konarach. Roztwór wodorotlenku sodu jest szczególnie polecany do zabezpieczeń ran nieoczyszczonych.

Uwaga! Wodorotlenek sodu jest substancją niebezpieczną. Nawet w formie stałej może działać drażniąco na skórę oczy i drogi oddechowe. Używając sody kaustycznej lub jej roztworów wodnych stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej.

Właściwości

Barwa, wygląd

białe lub prawie białe higroskopijne płatki,
mające tendencję do sklejania się

Zawartość NaOH 
 

min. 98 % (m/m)

Zawartość NaCl

max. 0,02 % (m/m)

Zawartość Na2CO

max. 0,2 % (m/m)

Rozpuszczalność w wodzie dobra, w temp. w 20°C

1090 g/l

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1823

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P 260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda Kaustyczna płatki worek 25 kg

Cena netto: 159,00 zł
Cena brutto: 195,57 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda Kaustyczna płatki 300 kg

Cena netto: 2 055,00 zł
Cena brutto: 2 527,65 zł

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 50% kanister 25 kg

Cena netto: 119,75 zł
Cena brutto: 147,29 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 50% DPPL 1200 kg

Cena netto: 3 550,00 zł
Cena brutto: 4 366,50 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 30% kanister 25 kg

Cena netto: 88,88 zł
Cena brutto: 109,32 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 30% ibc 1100 kg

Cena netto: 2 495,00 zł
Cena brutto: 3 068,85 zł

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top