Sodium Lauryl Sulfate ROSULfan L beczka 200 kg

Cena netto: 1 157,00 zł (5,79 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 423,11 zł (7,12 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00291

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Sodium Lauryl Sulfate ROSULfan L to anionowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako składnik ciekłych i proszkowych formulacji myjących, czyszczących, piorących i wyrobów kosmetycznych oraz  jako dodatek w procesie produkcji opakowań do żywności lub materiałów przeznaczonych do  kontaktu z żywnością.

Produkt tylko dla firm
Sodium Lauryl Sulfate ROSULfan L beczka 200 kg

Zastosowanie

Sodium Lauryl Sulfate ROSULfan L jest  dopuszczony do stosowania jako niebezpośredni dodatek do żywności na podstawie list opublikowanych przez amerykańską organizację FDA (Food and Drugs Agency) oraz niemiecką organizację BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung).

Należy pamiętać, że produkt może być stosowany zgodnie z podanymi przez organizację definicjami, nie przekraczając maksymalnej dozwolonej dawki.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Zapobieganie :
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Reagowanie :
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować
płukanie.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm

Sodium Lauryl Sulfate ROSULfan L beczka 120 kg

Cena netto: 695,00 zł
Cena brutto: 854,85 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm

Sodium Lauryl Sulfate ROSULfan L kanister 5 kg

Cena netto: 395,00 zł
Cena brutto: 485,85 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm

Sodium Lauryl Sulfate ROSULfan L kanister 60 kg

Cena netto: 898,38 zł
Cena brutto: 1 105,01 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top