Solvaren CIP 50 HD profesjonalny środek myjący do przemysłu spożywczego

Cena netto: od 124,20 zł od 124,20 zł
Cena brutto: od 152,77 zł od 152,77 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: ROF-K-0006

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Solvaren CIP 50 HD to niskopienny, wysokoalkaliczny środek myjący przeznaczony do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego. Zawiera komponenty zmiękczające i kompleksujące oraz inhibitory korozji. Dedykowany jest do mycia termicznych instalacji procesowych, obiegów zamkniętych kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Dysperguje tłuszcze i zanieczyszczenia białkowe, rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia organiczne. 

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Solvaren CIP 50 HD profesjonalny środek myjący do przemysłu spożywczego

Zastosowanie

Solvaren CIP 50 HD przeznaczony jest do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz przy serwisowaniu urządzeń mających kontakt z żywnością np. wymienników ciepła, wirówek, zbiorników magazynowych. Dedykowany jest do mycia termicznych instalacji procesowych w szczególności powierzchni pokrytych smółką, nagarem, spiekami, zwęgleniem, przypalenizną oraz obiegów zamkniętych typu CIP. Może być użyty do inżektorowego mycia i odtłuszczania komór wędzarniczych, pieców piekarniczych oraz konwekcyjno-parowych. Nadaje się również do zastosowania w maszynach szorujących do podłóg w trakcie procesu gruntownego doczyszczania.

 • Rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia organiczne
 • Dysperguje tłuszcze i zanieczyszczenia białkowe
 • Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania
 • Zawiera komponenty zmiękczające i kompleksujące
 • Zawiera inhibitory korozji


Skład: wodorotlenek sodu, substancje powierzchniowo czynne, fosfoniany

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1719

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.WPRZYPADKU  ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKUDOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top