Solvaren CIP-D PLUS preparat myjąco-dezynfekujący do obiegów zamkniętych

Cena netto: od 91,03 zł od 91,03 zł
Cena brutto: od 111,97 zł od 111,97 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: ROF-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

SOLVAREN CIP-D PLUS to alkaliczny, niskopienny płyn do mycia i dezynfekcji instalacji CIP. Jest preparatem myjąco-dezynfekującym, który wyróżnia się w serii SOLVAREN CIP skróconym czasem płukania. Zawiera aktywny chlor jako biocyd utleniający i ma działanie biobójcze o potwierdzonej skuteczności wobec drobnoustrojów chorobotwórczych Listeria i Salmonella.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Solvaren CIP-D PLUS preparat myjąco-dezynfekujący do obiegów zamkniętych

Zastosowanie

Solvaren CIP-D PLUS preparat dedykowany do mycia instalacji i obiegów zamkniętych CIP kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Dedykowany jest do stosowania w układach obiegowych w przemyśle spożywczym i w gospodarstwach rolnych do mycia urządzeń udojowych (metodą zanurzeniową). Przeznaczony jest również do jednofazowego mycia i dezynfekcji pojemników przemysłowych podczas mycia tunelowego. Jest bardzo ekonomiczny w użyciu przy myciu myjkami, wspomaga usuwanie wszelkich odbarwień. Działa bakteriobójczo i grzybobójczo.

Właściwości

 • Rozpuszcza uporczywe zanieczyszczenia organiczne
 • Zawiera aktywny chlor jako biocyd utleniający, działa grzybo i bakteriobójczo
 • Potwierdzona skuteczność wobec drobnoustrojów chorobotwórczych Listeria i Salmonella
 • Wspomaga usuwanie wszelkich odbarwień
 • Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania
 • Zawiera komponenty zmiękczające i kompleksujące
 • Działanie bakteriobójcze: ≤ 1,0% w czasie 5 min, temp. 20°C
 • Działanie grzybobójcze: ≤ 1,5%, 15 min, 20°C
 • Ekonomiczny w użyciu przy myciu myjkami pojemników

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1719

Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Przed użyciem przeczytać etykietę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Nie wdychaćgazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać wyciek. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top