Solvaren CIP-D preparat myjąco-dezynfekujący do obiegów zamkniętych

Cena netto: od 102,00 zł od 102,00 zł
Cena brutto: od 110,16 zł od 125,46 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 7.4%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: ROF-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

SOLVAREN CIP-D jest preparatem myjąco-dezynfekującym zawierającym aktywny chlor jako biocyd utleniający i ma działanie biobójcze o potwierdzonej skuteczności wobec drobnoustrojów chorobotwórczych Listeria i Salmonella. Polecany do mycia obiegów zamkniętych CIP oraz jednofazowego mycia i dezynfekcji pojemników przemysłowych. Jest bardzo ekonomiczny w zastosowaniu, podczas mycia w myjkach tunelowych.


Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Solvaren CIP-D preparat myjąco-dezynfekujący do obiegów zamkniętych

Zastosowanie

Solvaren CIP-D płyn do mycia i dezynfekcji urządzeń mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, do stosowania w układach
obiegowych CIP w przemyśle spożywczym i w gospodarstwach rolnych do mycia urządzeń udojowych (metodą zanurzeniową). Działa bakteriobójczo i grzybobójczo.

Właściwości

 • Rozpuszcza uporczywe zanieczyszczenia organiczne
 • Zawiera aktywny chlor jako biocyd utleniający, działa grzybo i bakteriobójczo
 • Potwierdzona skuteczność wobec drobnoustrojów chorobotwórczych Listeria i Salmonella
 • Wspomaga usuwanie wszelkich odbarwień
 • Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania
 • Zawiera komponenty zmiękczające i kompleksujące
 • Działanie bakteriobójcze: ≤ 1,0% w czasie 5 min, temp. 20°C
 • Działanie grzybobójcze: ≤ 1,5%, 15 min, 20°C
 • Ekonomiczny w użyciu przy myciu myjkami pojemników

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1719

Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Przed użyciem przeczytać etykietę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Nie wdychaćgazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całązanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać wyciek. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top