Solvaren Foam Cl kanister 23 kg preparat myjąco-dezynfekujący z aktywnym chlorem

Cena netto: 103,27 zł (4,49 zł / 1 kg)
Cena brutto: 111,53 zł (4,49 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 240 szt.

Kod produktu: ROF-00028

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  23 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

SOLVAREN FOAM Cl to wysokopienny, alkaliczny preparat myjąco-dezynfekujący z aktywnym chlorem polecany do mycia pianowego w przemyśle rolno-spożywczym oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego. Produkt ma dodatkowo właściwości odtłuszczające oraz wspomaga usuwanie odbarwień, jest biobójczy, a pełen efekt bakteriobójczy osiąga po pięciu minutach.

Produkt na zamówienie. Cena zawiera koszt opakowania.

Minimum logistyczne czyli minimalna ilość możliwa do zamówienia to 138 kg /6 kanistrów.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Solvaren Foam Cl kanister 23 kg preparat myjąco-dezynfekujący z aktywnym chlorem

Zastosowanie

SOLVAREN FOAM Cl rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia organiczne, dedykowany jest do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt, dodatkowo zawiera komponenty przeciwkorozyjne i kompleksujące. Ekonomiczny i wygodny w użyciu, zostawia zwartą pianę, która łatwo się spłukuje.

Właściwości:

 • Rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia organiczne
 • Zawiera aktywny chlor jako biocyd utleniający, działa grzybo- i bakteriobójczo
 • Pełen efekt bakteriobójczy osiągany jest już po 5 minutach od zastosowania
 • Wspomaga usuwanie wszelkich odbarwień
 • Ekonomiczny w użyciu - spienia się pozostawiając wyraźną, zwartą i łatwospłukiwalną pianę
 • Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania
 • Zawiera komponenty przeciwkorozyjne i kompleksujące
 • Działanie bakteriobójcze: ≤ 1,0% w czasie 5 min, temp. 20°C
 • Działanie grzybobójcze: ≤ 1,0%, 15 min, 20°C
Skład: wodorotlenek sodu, podchloryn sodu, substancje kompleksujące, inhibitory korozji

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1719
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie wdychać gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top