Solvaren Foam CL preparat myjąco-dezynfekujący z aktywnym chlorem

Cena netto: od 103,27 zł od 103,27 zł
Cena brutto: od 111,53 zł od 127,02 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 7.4%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: ROF-K-0011

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

SOLVAREN FOAM Cl to wysokopienny, alkaliczny preparat myjąco-dezynfekujący z aktywnym chlorem polecany do mycia pianowego w przemyśle rolno-spożywczym oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego. Produkt ma dodatkowo właściwości odtłuszczające oraz wspomaga usuwanie odbarwień, jest biobójczy, a pełen efekt bakteriobójczy osiąga po pięciu minutach.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Solvaren Foam CL preparat myjąco-dezynfekujący z aktywnym chlorem

Zastosowanie

SOLVAREN FOAM Cl rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia organiczne, dedykowany jest do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt, dodatkowo zawiera komponenty przeciwkorozyjne i kompleksujące. Ekonomiczny i wygodny w użyciu, zostawia zwartą pianę, która łatwo się spłukuje.
Właściwości:
 • Rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia organiczne
 • Zawiera aktywny chlor jako biocyd utleniający, działa grzybo- i bakteriobójczo
 • Pełen efekt bakteriobójczy osiągany jest już po 5 minutach od zastosowania
 • Wspomaga usuwanie wszelkich odbarwień
 • Ekonomiczny w użyciu - spienia się pozostawiając wyraźną, zwartą i łatwospłukiwalną pianę
 • Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania
 • Zawiera komponenty przeciwkorozyjne i kompleksujące
 • Działanie bakteriobójcze: ≤ 1,0% w czasie 5 min, temp. 20°C
 • Działanie grzybobójcze: ≤ 1,0%, 15 min, 20°C
Skład: wodorotlenek sodu, podchloryn sodu, substancje kompleksujące, inhibitory korozji

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1719
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Zwroty wskazujące środki ostrożności: Przed użyciem przeczytać etykietę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wdychać gazu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top