Solvaren Foam Thermo Plus wysokopienny preparat myjąco-sekwestrujący o wzbogaconej formule.

Cena netto: od 128,54 zł od 128,54 zł
Cena brutto: od 158,10 zł od 158,10 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 0%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: ROF-K-0014

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

SOLVAREN FOAM THERMO PLUS charakteryzuje się wysoką skutecznością w czyszczeniu powierzchni otwartych pokrytych spiekami, smółką i nagarami. Ze względu na swoją wzbogaconą formułę, o wiele szybciej i łatwiej penetruje zwarte zanieczyszczenia i przypalenia oraz nabłyszcza mytą powierzchnię. Nadaje się również do mycia pieców konwekcyjno – parowych.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Solvaren Foam Thermo Plus wysokopienny preparat myjąco-sekwestrujący o wzbogaconej formule.

Zastosowanie

SOLVAREN FOAM THERMO PLUS jest przeznaczony do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Jest dedykowany do pianowego mycia i gruntowanego czyszczenia powierzchni otwartych pokrytych spiekami, smółką i nagarami. Wzbogacona formuła sprawia, że szybciej i łatwiej penetruje zwarte zanieczyszczenia i przypalenia oraz nabłyszcza myta powierzchnię. Nadaje się również do mycia pieców konwekcyjno – parowych. Ponadto jest wysoce ekonomiczny w użyciu oraz łatwo się wypłukuje i posiada komponenty przeciwkorozyjne i ochronne.

Właściwości:
 • Rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia organiczne i przypalenia
 • Ekonomiczny w użyciu - spienia się pozostawiając wyraźną, zwartą i łatwospłukiwalną pianę
 • Mierzalny konduktometrycznie i metoda miareczkowania
 • Zawiera komponenty przeciwkorozyjne I ochronne
 • Wzbogacona formuła kompleksująca sprawia, że okresowe kwasowanie powierzchni nie jest konieczne

Skład: wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, 

Sposób użycia:
Mycie pianowe, stężenie od 2,0 do 5,0 %, temperatura 30-90 oC, czas kontaktu 5-15 min
Inżektorowe, stężenie od 2,0 do 4,0 %, temperatura 40-90 oC, czas kontaktu 5-30 min

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1719
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ /lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top