Solvaren Foam Thermo wysokoalkaliczny preparat myjąco-sekwestrujący

Cena netto: od 405,00 zł od 405,00 zł
Cena brutto: od 498,15 zł od 498,15 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: ROF-K-0013

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Solvaren Foam Thermo to niezawierający chloru preparat przeznaczony do mycia pianowego i gruntownego czyszczenia powierzchni otwartych pokrytych spiekami, smółką i nagarami. Idealnie rozpuszcza przypalenia oraz wszelkie zanieczyszczenia organiczne. Zalecany do stosowania w temperaturach wyższych niż pozostałe produkty z tej serii. Zawiera komponenty przeciwkorozyjne, ochronne i kompleksujące.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Solvaren Foam Thermo wysokoalkaliczny preparat myjąco-sekwestrujący

Zastosowanie

Solvaren foam thermo przeznaczony do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Jest dedykowany do pianowego mycia i gruntownego czyszczenia powierzchni otwartych pokrytych spiekami, smółką i nagarami w wysokich temperaturze od 30 do 90°C.

Właściwości:

 • Rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia organiczne i przypalenia
 • Ekonomiczny w użyciu - spienia się pozostawiając wyraźną, zwartą i łatwospłukiwalną pianę
 • Mierzalny konduktometrycznie i metoda miareczkowania
 • Zawiera komponenty przeciwkorozyjne, ochronne i kompleksujące


Skład: wodorotlenek sodu, surfaktanty, fosfoniany

Sposób użycia

 • Mycie pianowe: stężenie 3,0 – 6,0 % preparatu, temperatura 30-90 oC, czas kontaktu 5-15 min
 • Mycie ręczne: 2,0 – 5,0 % preparatu, temperatura 40-90 oC, czas kontaktu 5-30 min

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1719
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ /lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top