SOLVAREN FOAM TRUCK płyn do mycia i odtłuszczania środków transportu

Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: ROA-K-0006

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Pianowe mycie środków transportu
 • Produkt do użytku profesjonalnego
 • Czyszczenie karoserii, plandek samochodów ciężarowych
 • Mycie powierzchni załadunkowych
 • Gruntowne czyszczenie urządzeń rolniczych, klatek transportowych dla zwierząt
 • Mycie pomieszczeń inwentarskich, maszyn, urządzeń mających kontakt z żywnością
 • Czyszczenie pomieszczeń ze środkami żywienia zwierząt
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
SOLVAREN FOAM TRUCK płyn do mycia i odtłuszczania środków transportu

Zastosowanie

SOLVAREN FOAM TRUCK to produkt polecany do mycia pianowego środków transportu np. karoserii samochodów ciężarowych, plandek, powierzchni załadunkowych. Świetnie sprawdzi się w gruntonym oczyszczaniu urządzeń rolniczych. Jego skoncentrowana formuła świetnie się pieni i osadza na zabrudzeniach rozpuszczając wszelkie zanieczyszczenia organiczne, a także sól drogową i charakterystyczne zanieczyszczenia samochodowe. Zawiera wzbogacone komponenty przeciwkorozyjne i kompleksujące, nie niszczy lakieru.

Właściwości

pH

12

Barwa 

pomarańczowy płyn 

Gęstość

1,1 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1760

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top