Środek czyszczący CAS-111798-26-6 ROKAfos 385

Cena netto: od 269,72 zł od 269,72 zł
Cena brutto: od 331,76 zł od 331,76 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-01963

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAfos 385 jest anionowym związkiem powierzchniowo czynnym należącym do grupy estrów fosforowych. Produkt jest wytwarzany w oparciu o etoksylowany alkohol 2-etyloheksylowy. W temperaturze 25°C występuje w postaci lepkiej, klarownej cieczy. Może też przybierać mętne zabarwienie. ROKAfos 385 jest oferowany w formie soli sodowej o zawartości substancji aktywnej wynoszącej około 85%. Temperatura krzepnięcia wyrobu wynosi około 4°C, natomiast jego gęstość w temperaturze 25°C to około 1,13 g/ml.

Produkt tylko dla firm
Środek czyszczący CAS-111798-26-6 ROKAfos 385

Zastosowanie

Jest szeroko stosowany w przemyśle tekstylnym, metalurgicznym oraz w produkcji detergentów, zwłaszcza w produkcji preparatów do czyszczenia powierzchni twardych.  ROKAfos 385 wykazuje również właściwości hydrotropujące. Oznacza to, że produkt umożliwia lepszą rozpuszczalność w wodzie innych substancji, zwłaszcza w środowisku zasadowym. ROKAfos 385 cechuje się również dobrymi właściwościami antykorozyjnymi, szczególnie w przypadku metali żelaznych.

Ester fosforowy w formie soli sodowej stosowany w przemyśle tekstylnym, metalurgicznym oraz w formulacjach do czyszczenia powierzchni twardych

ROKAfos 385 jest surfaktantem biodegradowalnym w środowisku naturalnym.

Zalety produktu:

 • bardzo dobre  właściwości zwilżające oraz detergencyjne,
 • właściwości hydrotropowe determinujące dobrą rozpuszczalność w wodzie,
 • bardzo dobre działanie antystatyczne,
 • właściwości antykorozyjne, zwłaszcza w przypadku metali żelaznych,

Zastosowanie:

 • detergenty – środki czyszczące do powierzchni twardych,
 • przemysł tekstylny,
 • obróbka metali -mycie i czyszczenie.

Właściwości

ROKAfos 385 to surfaktant, który charakteryzuje się doskonałymi właściwościami zwilżającymi, myjącymi i czyszczącymi. Wykazuje także bardzo dobre działanie antystatyczne.

NAZWA CHEMICZNA: 2-ethylhexanol polyethylene glycol ether phosphate, sodium salt

NAZWA INCI: -

NUMER CAS: 111798-26-6

FUNKCJA: Środek czyszczący

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25) °C .............. klarowna do mętna, lepka ciecz

Barwa 50% r-ru wodnego w skali Gardnera w (20÷25)°C ............................. max 1

pH 10% roztworu ............................................................. 6,0 ÷ 7,0

Woda, %(m/m) .................................................................. 13 ÷ 15

Substancja aktywna, %(m/m) ............................................ 85 ÷ 87

Rozpuszczalność w wodzie ..................................... rozpuszczalny

Gęstość w temperaturze 25°C, g/mL ............................ około 1,13

Lepkość w temperaturze 50°C, cP ................................ 350 ÷ 450

Temperatura krzepnięcia, °C .............................................. około 4

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
 • przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top