Środek do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni metalowych Exoclean MC

Cena netto: od 4 458,24 zł od 4 458,24 zł
Cena brutto: od 5 483,64 zł od 5 483,64 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01957

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

EXOclean MC to profesjonalny środek przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni metalowych w celu ich przygotowania do nanoszenia powłok malarskich. Jest skoncentrowaną mieszaniną środków powierzchniowo czynnych i inhibitora korozji. Produkt w odróżnieniu od standardowych środków odtłuszczających do metali nie zawiera rozpuszczalników.

Produkt tylko dla firm
Środek do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni metalowych Exoclean MC

Zastosowanie

EXOclean MC jest preparatem przeznaczonym do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni metalowych w celu przygotowania ich do nanoszenia powłok malarskich. Produkt jest mieszaniną związków powierzchniowo czynnych oraz inhibitora korozji. Wyrób przeznaczony jest do różnych typów powierzchni metalowych - stal ocynkowana, żeliwo, stal, stopy metali kolorowych. W celu zastosowania sporządza się roztwór preparatu o stężeniu do 5% a następnie nanosi na powierzchnię w zależności od stosowanej metody - ręcznie bądź za pomocą myjek ciśnieniowych. Po użyciu powierzchnię spłukać wodą.

Zastosowanie:

 •  czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni metalowych przed nakładaniem farby antykorozyjnej.

Zalety produktu:

 • doskonałe właściwości detergencyjne i odtłuszczające,
 • obecność inhibitora korozji zapobiega powstawaniu rdzy w trakcie i po czyszczeniu,
 • korzystny wpływ na poprawę adhezji farby antykorozyjnej,
 • możliwość stosowania na różnych powierzchniach metalicznych,
 • nie zawiera rozpuszczalników,
 • niepalny,
 • biodegradowalny.

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Mieszanina

NAZWA INCI: -

NUMER CAS: -

FUNKCJA: Mieszanina związków powierzchniowo czynnych i inhibitora korozji

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20 ÷ 25) °C ..........jasnożółta, klarowna ciecz

pH 1% roztworu ............................................................. 8,5 ÷ 10,5

Zapach .................................................... słaby, charakterystyczny

Rozpuszczalność w wodzie............................................. całkowita

Lepkość w 20°C, cP ....................................................... około 300

Gęstość w 20°C, g/ml.................................................... około 1,03

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy.

Reagowanie:

 • P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P330 Wypłukać usta.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top