Środek do dezynfekcji i czyszczenia WC TRIO ROKO Professional

Cena netto: od 35,00 zł od 35,00 zł
Cena brutto: od 43,05 zł od 43,05 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: RPF-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Środek do dezynfekcji i czyszczenia WC TRIO ROKO Professional to niezawodny preparat do dezynfekcji i wybielania różnych powierzchni, m. in. wanien, toalet, płytek, fug, armatury sanitarnej. Doskonale usuwa nawet silne zabrudzenia, jest niezwykle skuteczny wobec grzybów, bakterii, wirusów i prątków. Polecany do zakładów opieki zdrowotnej, a także zakładów przemysłu spożywczego.

Środek do dezynfekcji i czyszczenia WC TRIO ROKO Professional

Zastosowanie

Środek do dezynfekcji i czyszczenia WC TRIO ROKO Professional to preparat do użytku profesjonalnego, przeznaczony do czyszczenia, dezynfekcji oraz wybielania różnych powierzchni. Idealnie sprawdzi się w zakładach przemysłu spożywczego do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Polecany jako środek do dezynfekcji powierzchni i urządzeń sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej.

Doskonale sprawdzi się w  czyszczeniu i dezynfekcji muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, płytek czy fug. Może być stosowany w formie skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Zastosowany w odpowiednim rozcieńczeniu może być stosowany również do wybielania tkanin.

Środek do dezynfekcji i czyszczenia WC TRIO ROKO Professional doskonale usuwa nawet silne zabrudzenia i jest wyjątkowo skuteczny wobec grzybów, bakterii, wirusów i prątków. Dodatkowo wykazuje działanie prątkobójcze przeciwko prątkom gruźlicy oraz wirusobójcze (wirusy polio, adeno typ 5, mysi norowirus). Biobójcze działanie preparatu potwierdza Opinia Państwowego Zakładu Higieny (nr pozwolenia Ministerstwa Zdrowia – 2148/05). Dzięki temu może być stosowany w placówkach opieki zdrowotnej jako preparat biobójczy i dezynfekcyjny. Substancję czynną preparatu stanowi podchloryn sodu (maks. 4,5g/100g aktywnego chloru).

Produkt posiada następujące atesty i pozwolenia:

 • Atest PZH,
 • Pozwolenie Ministra Zdrowia na Obrót Produktem Biobójczym,
 • spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH).

Środek do dezynfekcji i czyszczenia WC TRIO ROKO Professional nie należy używać do powierzchni drewnianych, metalowych (chromowanych itp.), emaliowanych i lakierowanych. Nie można go także stosować do takich tkanin, jak jedwab, wełna, tkaniny kolorowe, sztuczne i delikatne. Zawsze należy mieć na uwadze zalecenia producentów odzieży, materiałów czy sprzętu. Nie można wylewać preparatu na meble czy dywany, ponieważ mogą powstać uszkodzenia.

Składniki: < 5 % związki wybielające na bazie chloru, < 5 % anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Sposób użycia:

 • Dezynfekcja: wewnętrzne ścianki muszli klozetowej, wanien i umywalek polać nierozcieńczonym płynem i po 15 minutach spłukać. Działanie bakteriobójcze produkt wykazuje po 5 min., natomiast działanie grzybobójcze po 15 min.
 • Dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością : dezynfekcję przeprowadzić rozcieńczonym preparatem ( 50 ml preparatu na 5 l wody ), czas działania 20-30 min. Następnie obficie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.
 • Czyszczenie: do czyszczenia płytek, fug, zlewów, umywalek i wanien użyć 200 ml płynu na 5l  wody. Tak przygotowanym roztworem umyć powierzchnię, a następnie zmyć wodą.
 • Wybielanie tkanin: 50 ml płynu rozpuścić w 5 litrach wody, moczyć 20-30 min., po czym dobrze wypłukać. Nie stosować w pralkach automatycznych (preparat pieni się)!

W zależności od sposobu użycia, wydajność preparatu wynosi:

 • 750ml koncentratu = 15L płynu (zgodnie ze sposobem użycia do wybielania tkanin: 50ml / 5L wody),
 • 750ml koncentratu = 3,75L płynu (zgodnie ze sposobem użycia do czyszczenia powierzchni: 200ml / 5L

Właściwości

 • skuteczny oraz wydajny,
 • doskonale czyści powierzchnie nawet z silnych zabrudzeń,
 • wybiela czyszczone powierzchnie,
 • skuteczny wobec grzybów, bakterii, wirusów i prątków,
 • substancja czynna: podchloryn sodu (maks. 4,5g/100g aktywnego chloru).
 • produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego,
 • może być stosowany w formie skoncentrowanej lub rozcieńczonej,
 • posiada atest PZH oraz Pozwolenie Ministra Zdrowia na Obrót Produktem Biobójczym,

Środki ostrożności

Produkt posiada odczyn alkaliczny (pH=12,5) oraz zawiera składniki drażniące skórę i oczy. Z tego powodu podczas stosowania produktu zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 •  H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Ogólne: 

 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
 • Chronić przed dziećmi. 
 • Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zapobieganie: 

 • Nie wdychać gazu. 
 • Unikać uwolnienia do środowiska. 
 • Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie: 

 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać wyciek.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top