Środek do dezynfekcji i czyszczenia WC TRIO ROKO Professional

Cena netto: od 6,50 zł od 6,50 zł
Cena brutto: od 8,00 zł od 8,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: RPF-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Środek do dezynfekcji i czyszczenia WC TRIO ROKO Professional to niezawodny preparat do dezynfekcji i wybielania różnych powierzchni, m. in. wanien, toalet, płytek, fug, armatury sanitarnej. Doskonale usuwa nawet silne zabrudzenia, jest niezwykle skuteczny wobec grzybów, bakterii, wirusów i prątków. Polecany do zakładów opieki zdrowotnej, a także zakładów przemysłu spożywczego.

Środek do dezynfekcji i czyszczenia WC TRIO ROKO Professional

Zastosowanie

Środek do dezynfekcji i czyszczenia WC TRIO ROKO Professional to preparat do użytku profesjonalnego, przeznaczony do czyszczenia, dezynfekcji oraz wybielania różnych powierzchni. Idealnie sprawdzi się w zakładach przemysłu spożywczego do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Polecany jako środek do dezynfekcji powierzchni i urządzeń sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej.

Doskonale sprawdzi się w  czyszczeniu i dezynfekcji muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, płytek czy fug. Może być stosowany w formie skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Zastosowany w odpowiednim rozcieńczeniu może być stosowany również do wybielania tkanin.

Środek do dezynfekcji i czyszczenia WC TRIO ROKO Professional doskonale usuwa nawet silne zabrudzenia i jest wyjątkowo skuteczny wobec grzybów, bakterii, wirusów i prątków. Dodatkowo wykazuje działanie prątkobójcze przeciwko prątkom gruźlicy oraz wirusobójcze (wirusy polio, adeno typ 5, mysi norowirus). Biobójcze działanie preparatu potwierdza Opinia Państwowego Zakładu Higieny (nr pozwolenia Ministerstwa Zdrowia – 2148/05). Dzięki temu może być stosowany w placówkach opieki zdrowotnej jako preparat biobójczy i dezynfekcyjny. Substancję czynną preparatu stanowi podchloryn sodu (maks. 4,5g/100g aktywnego chloru).

Produkt posiada następujące atesty i pozwolenia:

 • Atest PZH,
 • Pozwolenie Ministra Zdrowia na Obrót Produktem Biobójczym,
 • spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH).

Środek do dezynfekcji i czyszczenia WC TRIO ROKO Professional nie należy używać do powierzchni drewnianych, metalowych (chromowanych itp.), emaliowanych i lakierowanych. Nie można go także stosować do takich tkanin, jak jedwab, wełna, tkaniny kolorowe, sztuczne i delikatne. Zawsze należy mieć na uwadze zalecenia producentów odzieży, materiałów czy sprzętu. Nie można wylewać preparatu na meble czy dywany, ponieważ mogą powstać uszkodzenia.

Składniki: < 5 % związki wybielające na bazie chloru, < 5 % anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Sposób użycia:

 • Dezynfekcja: wewnętrzne ścianki muszli klozetowej, wanien i umywalek polać nierozcieńczonym płynem i po 15 minutach spłukać. Działanie bakteriobójcze produkt wykazuje po 5 min., natomiast działanie grzybobójcze po 15 min.
 • Dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością : dezynfekcję przeprowadzić rozcieńczonym preparatem ( 50 ml preparatu na 5 l wody ), czas działania 20-30 min. Następnie obficie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.
 • Czyszczenie: do czyszczenia płytek, fug, zlewów, umywalek i wanien użyć 200 ml płynu na 5l  wody. Tak przygotowanym roztworem umyć powierzchnię, a następnie zmyć wodą.
 • Wybielanie tkanin: 50 ml płynu rozpuścić w 5 litrach wody, moczyć 20-30 min., po czym dobrze wypłukać. Nie stosować w pralkach automatycznych (preparat pieni się)!

W zależności od sposobu użycia, wydajność preparatu wynosi:

 • 750ml koncentratu = 15L płynu (zgodnie ze sposobem użycia do wybielania tkanin: 50ml / 5L wody),
 • 750ml koncentratu = 3,75L płynu (zgodnie ze sposobem użycia do czyszczenia powierzchni: 200ml / 5L

Właściwości

 • skuteczny oraz wydajny,
 • doskonale czyści powierzchnie nawet z silnych zabrudzeń,
 • wybiela czyszczone powierzchnie,
 • skuteczny wobec grzybów, bakterii, wirusów i prątków,
 • substancja czynna: podchloryn sodu (maks. 4,5g/100g aktywnego chloru).
 • produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego,
 • może być stosowany w formie skoncentrowanej lub rozcieńczonej,
 • posiada atest PZH oraz Pozwolenie Ministra Zdrowia na Obrót Produktem Biobójczym,

Środki ostrożności

Produkt posiada odczyn alkaliczny (pH=12,5) oraz zawiera składniki drażniące skórę i oczy. Z tego powodu podczas stosowania produktu zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 •  H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Ogólne: 

 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
 • Chronić przed dziećmi. 
 • Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zapobieganie: 

 • Nie wdychać gazu. 
 • Unikać uwolnienia do środowiska. 
 • Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie: 

 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać wyciek.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top