Środek do mycia cystern i zbiorników EXOclean AC

Cena netto: od 128,75 zł od 128,75 zł
Cena brutto: od 158,36 zł od 158,36 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0022

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • specjalistyczna mieszanina o bardzo dobrych właściwościach czyszczących,
 • czyści i chroni różnego typu rodzaju powierzchnie (zwłaszcza metalowe),
 • doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia mineralne,
 • niska temperatura krzepnięcia,
 • bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • niskie pH- substancja kwaśna,
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Środek do mycia cystern i zbiorników EXOclean AC

Zastosowanie

Środek do mycia cystern i zbiorników EXOclean AC to specjalistyczna mieszanina anionowych i niejonowych surfaktantów, kwasów nieorganicznych i organicznych oraz inhibitora korozji. Produkt posiada charakterystyczne, niskie pH (poniżej 2). Jest więc substancją typowo kwaśną i z tego względu doskonale nadaje się do produkcji kwaśnych środków czyszczących do użytku profesjonalnego.

Wyrób handlowy może charakteryzować się barwą od żółtej do brunatnej. EXOclean AC należy do pochodnych kwasu fosforowego. Zawarty w składzie inhibitor korozji predysponuje go do używania na metalowych powierzchniach.

 

EXOclean AC jest mieszaniną o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie. Cechuje się też niską temperaturą krzepnięcia wynoszącą -11°C. Produkt posiada bardzo dobre właściwości czyszczące. Usuwa i rozpuszcza nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Doskonale nadaje się do czyszczenia powierzchni ze stali kwasoodpornych, blach lakierowanych, glazurowanych powierzchni, aluminium anodowanego oraz szkła. 

EXOclean AC bardzo dobrze sprawdza się w usuwaniu zanieczyszczeń mineralnych np. cementu, osadów wapiennych, pyłów. Produkt znakomicie nadaje się do mycia wewnętrznego cystern, rurociągów, zbiorników, kontenerów oraz innych powierzchni.

Zalecana dawka stosowania produktu w formie koncentratu lub w rozcieńczeniu - od 1:5 do 1:3 w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Zalety produktu:

 • dokonały produkt czyszczący do różnych powierzchni,
 • wysoka skuteczność rozpuszczania i usuwania trudnych zabrudzeń mineralnych,
 • nadaje się do czyszczenia powierzchni ze stali kwasoodpornej, aluminium anodowanego, z blachy lakierowanej oraz powierzchni zarówno glazurowanych, jak i szklanych,
 • zawiera inhibitor korozji,

Zastosowanie:

 • specjalistyczne preparaty do mycia różnego rodzaju powierzchni stalowych, aluminiowych, glazurowanych, szklanych i innych,
 • specjalistyczne środki do mycia i czyszczenia cystern, rurociągów, zbiorników, kontenerów oraz pojemników.

Właściwości

Zalety środka do mycia cystern i zbiorników EXOclean AC:

 • dokonały produkt czyszczący do różnych powierzchni,
 • wysoka skuteczność rozpuszczania i usuwania trudnych zabrudzeń mineralnych,
 • nadaje się do czyszczenia powierzchni ze stali kwasoodpornej, aluminium anodowanego, z blachy lakierowanej oraz powierzchni zarówno glazurowanych, jak i szklanych,
 • zawiera inhibitor korozji,

Zastosowanie:

 • specjalistyczne preparaty do mycia różnego rodzaju powierzchni stalowych, aluminiowych, glazurowanych, szklanych i innych,
 • specjalistyczne środki do mycia i czyszczenia cystern, rurociągów, zbiorników, kontenerów oraz pojemników.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1760

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:


P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

EXOemul A3 Emulgator kanister 60 kg

Cena netto: 2 153,41 zł
Cena brutto: 2 648,69 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

EXOemul A3 Emulgator kanister 20 kg

Cena netto: 921,33 zł
Cena brutto: 1 133,24 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

EXOemul A3 Emulgator kanister 5 kg

Cena netto: 297,30 zł
Cena brutto: 365,68 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

EXOemul A3C Emulgator kanister 60 kg

Cena netto: 2 242,12 zł
Cena brutto: 2 757,81 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

EXOemul A3C Emulgator kanister 20 kg

Cena netto: 959,52 zł
Cena brutto: 1 180,21 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

EXOemul A3C Emulgator kanister 5 kg

Cena netto: 309,56 zł
Cena brutto: 380,76 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koncentrat czyszczący EXOclean AL DPPL 1000 kg

Cena netto: 11 008,80 zł
Cena brutto: 13 540,82 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koncentrat czyszczący EXOclean AL beczka 200 kg

Cena netto: 2 291,52 zł
Cena brutto: 2 818,57 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Środek adhezyjny EXOemul OM2 kanister 60 kg

Cena netto: 1 820,77 zł
Cena brutto: 2 239,55 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koncentrat czyszczący EXOclean AL kanister 20 kg

Cena netto: 434,38 zł
Cena brutto: 534,29 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Środek adhezyjny EXOemul OM2 kanister 20 kg

Cena netto: 778,11 zł
Cena brutto: 957,08 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koncentrat czyszczący EXOclean AL kanister 5 kg

Cena netto: 141,00 zł
Cena brutto: 173,43 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koncentrat czyszczący EXOclean AL kanister 60 kg

Cena netto: 1 022,44 zł
Cena brutto: 1 257,60 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Środek adhezyjny EXOemul OM2 kanister 5 kg

Cena netto: 251,33 zł
Cena brutto: 309,14 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top