Środek do mycia podzespołów samochodowych - Roksol MS

Cena netto: od 422,50 zł od 422,50 zł
Cena brutto: od 519,68 zł od 519,68 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0068

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • dobre właściwości odtłuszczające (alkaliczny charakter),
 • nie powoduje korozji,
 • całkowita rozpuszczalność w wodzie,
 • niska temperatura krzepnięcia.
Produkt tylko dla firm
Środek do mycia podzespołów samochodowych - Roksol MS

Zastosowanie

Roksol MS to środek pomocniczy dla przemysłu metalowego i samochodowego. Przeznaczony jest do mycia i odtłuszczania wyrobów metalowych oraz szkła, emalii i tworzyw sztucznych. W temperaturze pokojowej produkt jest cieczą o konsystencji gęstego oleju o barwie od żółtej do ciemnobrązowej. Produkt jest mieszaniną związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji.

Roksol MS jest niskopiennym środkiem myjąco-odtłuszczającym, chemicznie obojętnym w stosunku do metali kolorowych oraz żelaznych. Jest produktem odpornym na twardą wodę. Całkowicie rozpuszcza się w zimnej oraz ciepłej wodzie. Wodne roztwory mają charakter alkaliczny. Temperatura krzepnięcia Roksolu MS wynosi około -10˚C, co ułatwia operowanie tym wyrobem w warunkach procesowych. Jednocześnie produkt nie wymaga szczególnego traktowania podczas magazynowania, jak również podczas transportu. Jest wyrobem nietoksycznym i nie stanowi zagrożenia pod względem pożarowym.

Środek do mycia podzespołów samochodowych - Roksol MS przeznaczony jest do odtłuszczania i międzyoperacyjnego mycia wyrobów ze stali, żeliwa, brązu, aluminium i jego stopów. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia powstałe w czasie obróbki mechanicznej (oleje oraz smary). Może być stosowany do usuwania zanieczyszczeń powstałych w wyniku eksploatacji samochodów, pojazdów mechanicznych oraz różnego typu maszyn i urządzeń.

Roksol MS można stosować do ręcznego i mechanicznego mycia i odtłuszczania metodą zanurzeniową oraz natryskową. Podczas mycie stosuje roztwory o stężeniu do 3%. Rekomendowana temperatura kąpieli myjącej to 50-60°C. Podczas mycia roztworami o stężeniu do 1%, myte elementy nie wymagają płukania. Przy myciu roztworami o stężeniu powyżej 1%, należy myte elementy opłukać wodą.

Właściwości

Zastosowanie:

 • przemysł metalurgiczny,
 • przemysł samochodowy.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315   Działa drażniąco na skórę.
H319   Działa drażniąco na oczy.
H412   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 -  Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 -  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 -  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 -  W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P302 + P352 -  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P501 - Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiedniego zakładu zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top