Środek dyspergujący - 37251-69-7 - ROKAfenol N8P7

Cena netto: od 239,81 zł od 239,81 zł
Cena brutto: od 294,97 zł od 294,97 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0062

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niejonowy surfaktant z grupy alkoksylowanych nonylofenoli,
 • środek niskopienny,
 • w niektórych formulacjach używany jako środek antypienny,
 • produkt wysoce skoncentrowany – zawartość substancji aktywnej 100%
 • skuteczny w mieszaninach z kwasami mineralnymi i inhibitorami korozji,
 • szerokie spektrum zastosowań.
Produkt tylko dla firm
Środek dyspergujący - 37251-69-7 - ROKAfenol N8P7

Zastosowanie

Środek dyspergujący - 37251-69-7 - ROKAfenol N8P7 to związek z grupy alkoksylowanych nonylofenoli należący do niejonowych związków czynnych powierzchniowo. Służy jako nieskopienny komponent detergentów myjących czyszczących i piorących, oraz jako środek emulgujący i dyspergujący w różnego rodzaju formulacjach dla przemysłu. Produkt zawiera około 100% substancji aktywnej. Jest  aktywny w zimnej i twardej wodzie oraz  w kąpielach kwaśnych, obojętnych, a także alkalicznych.

 

ROKAfenol N8P7 występuje w formie opalizującej, mętnej lub klarownej cieczy o oleistej konsystencji . Przybiera barwę od słomkowej do jasnożółtej. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, natomiast po podgrzaniu do temperatury powyżej 31°C ulega zmętnieniu. Produkt krzepnie

w temperaturze poniżej -20°C. Wykazuje więc niski punkt zmętnienia, który oscyluje w zakresie temperatur  31-33°C w roztworze wodnym.

Środek dyspergujący - 37251-69-7 - ROKAfenol N8P7 to niejonowy surfaktant o bardzo dobrych właściwościach zwilżających i detergencyjnych. Bardzo dobrze działa w środowisku o wysokich stężeniach elektrolitów oraz w środowisku czynników utleniających i redukujących. Wyrób z powodzeniem stosuje się w  połączeniu z innymi niejonowymi środkami powierzchniowo aktywnymi, a także z surfaktantami o charakterze anionowym i katio­nowym.

ROKAfenol N8P7  znajduje zastosowanie także w przemyśle metalurgicznym, ponieważ jest wysoce skuteczny w mieszaninach z kwasami mineralnymi i inhibitorami korozji. Produkt doskonale sprawdza się jako składnik preparatów przeznaczonych do czyszczenia, odtłuszczania i wytrawiania wyrobów metalowych. Ponadto wykazuje doskonałe działanie zwilżające i przyspiesza procesy czyszczenia.

Właściwości

Zalety Środka dyspergującego - 37251-69-7 - ROKAfenol N8P7:

 • środek niskopienny o bardzo dobrych właściwościach detergencyjnych, emulgujących, dyspergujących i zwilżających,
 • wykazuje znaczną odpowrność na  kwasy i alkalia,
 • aktywny w twardej i zimnej wodzie,
 • posiada niski punkt zmętnienia,
 • kompatybilny z innymi grupami surfaktantów.

Zastosowanie:

 • preparaty do mycia i czyszczenia przemysłowego,
 • czyszczenie i obróbka metali,
 • przemysł garbarski,
 • przemysł włókienniczy.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,
narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top