Środek pianotwórczy Roteor M PREMIUM 3% 1000 kg DPPL

Cena netto: 5 601,63 zł 4 967,15 zł (4,97 zł / 1 kg)
Cena brutto: 6 890,00 zł 6 109,59 zł (6,11 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 11.3%
Zapytaj o produkt

W magazynie: 3 szt.

Kod produktu: RM-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Środek pianotwórczy Roteor M PREMIUM 3% 1000 kg DPPL – innowacyjna formuła stworzona, aby w skuteczny i szybki sposób ugasić nawet największy pożar. Nasz produkt to pianotwórczy środek gaśniczy, z którego wytwarza się mechanicznie piany gaśnicze o wszystkich stopniach spieniania (piany ciężkie, piany średnie, piany lekkie). Produkt stosowany jest przez jednostki straży pożarnej, służby leśne, zakłady chemiczne, fabryki, magazyny, lotniska czy rafinerie. Wszędzie tam gdzie ryzyko pożaru oraz wybuchu jest bardzo wysokie.

Promocja
Środek pianotwórczy Roteor M PREMIUM 3% 1000 kg DPPL

Zastosowanie

Roteor M PREMIUM - syntetyczny środek gaśniczy do wytwarzania trwałej piany gaśniczej lekkiej, średniej i ciężkiej, do gaszenia pożarów klasy A ( ciała stałe) i B (ciecze nie mieszające się z woda). Dzięki zastosowaniu wysokospecjalistycznych związków powierzchniowoczynnych produkt ten może być stosowany jako środek zwilżający w stężeniach 0,5 – 1%. Wykorzystywany przez jednostki straży pożarnej, zakłady chemiczne, fabryki, rafinerie, lotniska. Jest produktem uniwersalnym, stosowany we wszystkich ogólnodostępnych urządzeniach ochrony przeciwpożarowej oraz jako środek zwilżający do wszelkiego rodzaju pyłów. Z Roteoru M Premium można wytworzyć piany o wysokiej trwałości i odporności na nawrót palenia oraz wytrzymałą na wysokie temperatury.
Produkt może być mieszany z podobnymi syntetycznymi, pianotwórczymi środkami gaśniczymi bezpośrednio przed użyciem. Roteor M PREMIUM jest ekologicznym produktem łatwo biodegradowalny. W skład Roteora M Premium wchodzą wysokopienne związki powierzchniowe czynne, inhibitory korozji i substancję obniżające temperaturę krzepnięcia.

Roteor M Premium magazynowany zgodnie z zaleceniami producenta może mieć okres ważności nawet do 20 lat. Gwarantowany okres trwałości wynosi 6 lat licząc od daty produkcji. Po tym okresie może być stosowany po sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi. Środek pianotwórczy Roteor M Premium należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od -10°C do 30°C.

Właściwości

Nazwa produktu: Roteor M PREMIUM
Stan skupienia: Ciecz
Barwa: Niebieski do zielonego
Zapach: Charakterystyczny dla butanolu
pH: 6,5 - 9,5 [20 oC]
Gęstość: 1,058 g/cm3 [20 oC]
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -15°C [± 2°C]
Właściwości pianotwórcze: (wg. PN-EN 1568-3)
Skuteczność gaśnicza: wg PN-EN 1568-3: III B dla wody wodociągowej i III C dla wody morskiej.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top