Środek wyrównujący w procesie barwienia tkanin EXOfos PB-083 CAS 68439-39-4

Cena netto: od 312,31 zł od 312,31 zł
Cena brutto: od 384,14 zł od 384,14 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-01953

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

EXOfos PB-083 jest anionowym związkiem powierzchniowo czynnym należącym do grupy estrów fosforowych. Produkt jest mieszaniną mono- i diestrów kwasu fosforowego oraz etoksylowanego alkoholu 2-etyloheksylowego. Wyrób jest oferowany w formie kwaśnej, a w temperaturze 40-45oC ma postać klarownej do lekko mętnej żółtej cieczy. Produkt charakteryzuje się liczbą kwasową w zakresie od 180 do 200 mg KOH/g. W wodzie tworzy dyspersje.

Produkt tylko dla firm
Środek wyrównujący w procesie barwienia tkanin EXOfos PB-083 CAS 68439-39-4

Zastosowanie

EXOfos PB-083 znajduje zastosowanie w środkach smarowych, w płynach do obróbki metali, przemyśle tekstylnym i jako składnik preparatów do czyszczenia powierzchni twardych. Dobre właściwości zwilżające, detergencyjne oraz hydrotropujące sprawiają, że estry chętnie stosowane są w kompozycjach czyszczących. Niewątpliwą zaletą anionowych estrów fosforowych jest ich stabilność w pełnym zakresie pH.

Obecność grupy fosforowej zapewnia cząsteczce właściwości smarne. Anionowe estry fosforowe są  skutecznymi dodatkami AW/EP, zapewniając ochronę powierzchni przy ekstremalnym tarciu. Ta właściwość ma szczególne znaczenie w aplikacjach, w których występują duże obciążenia. Zaletą tej grupy związków są właściwości emulgujące.

Kwaśne estry fosforowe mogą być neutralizowane przy użyciu różnych czynników alkalizujących. W branży środków smarowych najpopularniejsze jest neutralizowanie aminami, dzięki czemu produkt zyskuje właściwości antykorozyjne.

Ester fosforowy stosowany w przemyśle włókienniczym jako środek do nacinania. Może być również stosowany jako środek wyrównujący w bezpośrednim procesie barwienia tkanin. Produkt wykazuje doskonałe właściwości zwilżające. EXOfos PB-083 wykazuje właściwości hydrotropujące i hamujące korozję.

Zalety produktu:

 • w preparatach do obróbki metali wykazuje łagodne właściwości smarne oraz EP,
 • posiada właściwości zwilżające, emulgujące oraz detergencyjne,
 • wykazuje właściwości antykorozyjne oraz hydrotropowe.

Zastosowanie:

 • środki smarowe oraz płyny do obróbki metali,
 • środki czyszczące,
 • przemysł tekstylny,
 • środki gaśnicze.

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Poli(oksy-1,2-etanodiyl), α- (2-etyloheksylo) -ω-hydroksy-, fosforan

NAZWA INCI: -

NUMER CAS: 68439-39-4

FUNKCJA: Środek zwilżający

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (40÷45)°C .......... klarowna lub lekko opalizująca żółta ciecz

Liczba kwasowa (do drugiego punktu przegięcia), mg KOH/g .................. 180 ÷ 200

Woda, %(m/m) .................................................................... max. 1

Rozpuszczalność w wodzie............................... . tworzy dyspersje

Gęstość w temperaturze 25°C, g/mL ............................. około 1,08

Lepkość w temperaturze 25°C, cP ................................. około 700

Nazwy alternatywne:

POE (3) 2-Ethylhexyl Phosphate, Ester fosforowy alkoholu C8, etoksylowany, 3TE, Ester fosforowy alkoholu C8 3TE, Poly(oxy-1, 2-ethanediyl), alpha.-decyl-.omega.-hydroxy-, phosphate, Poly(oxy-1, 2-ethanediyl), alpha-decyl- omega -hydroxy-, phosphate, Decyl alcohol, ethoxylated, phosphate.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O. (Organiczne estry fosforowe)

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top