Środek zwilżający CAS-31726-34-8 ROKAnol H5

Cena netto: od 364,72 zł od 364,72 zł
Cena brutto: od 448,61 zł od 448,61 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01928

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol H5 to niejonowy surfaktant z grupy etoksylowanych alkoholi, który zalicza się do wyrobów bazujących na niskocząsteczkowych alkoholach. Produkt zawiera ok. 100% substancji aktywnej i ma postać klarownej lub mętnej cieczy, krzepnącej w temperaturze poniżej -20°C. ROKAnol H5 wykazuje dobrą rozpuszczalność w wodzie. Wszystkie te cechy umożliwiają łatwe operowanie wyrobem.

Produkt tylko dla firm
Środek zwilżający CAS-31726-34-8 ROKAnol H5

Zastosowanie

Niejonowy środek powierzchniowo czynny o wysokiej hydrofilowości. Produkt może być stosowany jako emulgator o charakterze hydrofilowym, składnik środków myjących, piorących i czyszczących- również profesjonalnych. Produkt wykazuje działanie hydrotropowe.

Punkt zmętnienia produktu w roztworze butyldiglikolu oscyluje w granicach temperatur 86÷89°C (roztwór 10%). Wyrób może być z powodzeniem stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących i twardej wody. Ze względu na swój charakter jonowy, produkt ten może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi. ROKAnol H5 wykazuje wysoką hydrofilowość. Jego równowaga hydrofilowo-lipofilowa wynosi 13,5, co sprawia, że jest to produkt o dobrych właściwościach emulgujących typu O/W. Wykazuje także właściwości hydrotropujące, dzięki czemu poprawia stabilność formulacji.

Wysoka aktywność powierzchniowo czynna oraz wysokie zdolności hydrofilowe ROKAnolu H5 są wykorzystywane głównie w detergentach i środkach czyszczących. Ze względu na swoją specyficzną budowę produkt posiada wysokie zdolności penetrujące. Właściwość ta wpływa na wysoką jakość usuwania zabrudzeń z powierzchni twardych oraz z tkaniny/dzianiny. Z uwagi na tak liczne zalety, produkt doskonale sprawdza się jako składnik słabo alkalicznych oraz kwaśnych detergentów, w tym także produktów do użytku profesjonalnego. Przykładami takich formulacji są: uniwersalne płyny czyszczące, środki do mycia łazienek i kuchni, środki do mycia podłóg, preparaty odtłuszczające dla gastronomii, formulacje do odtłuszczania części metalowych, czy też preparaty stosowane do ciężkich zabrudzeń (usuwanie plam olejowych śladów opon). Produkt współdziała z rozpuszczalnikami i dzięki swoim wysokim właściwościom penetrującym może być stosowany w formulacjach przeznaczonych do usuwania farb wodorozcieńczalnych.

ROKAnol H5 wchodzi również w skład kompozycji czyszczących przeznaczonych do użycia w maszynach drukarskich. Oprócz tego produkt sprawdza się bardzo dobrze jako kompatybilizator przy produkcji dyspersji typu PUD oraz wykazuje potencjał przy emulgowaniu wosków polietylenowych.

ROKAnol H5 jest biodegradowalny i spełnia kryteria dyrektywy o detergentach.

Zalety produktu:

 • doskonałe właściwości odtłuszczające,
 • bardzo dobre właściwości zwilżania twardych powierzchni,
 • odporność na działanie środków utleniających, redukujących, a także twardą wodę,
 • stabilny w kwaśnych i lekko alkalicznych formulacjach,
 • możliwość łączenia z innymi niejonowymi, a także anionowymi i kationowymi składnikami formulacji,
 • łatwość operowania wyrobem,
 • właściwości penetrujące,
 • właściwości emulgujące,
 • produkt łatwo biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • płynne detergenty do czyszczenia powierzchni twardych,
 • środki czyszczące do zastosowań profesjonalnych,
 • czyszczenie zabrudzeń kuchennych i łazienkowych,
 • produkty do czyszczenia instytucjonalnego,
 • środki do usuwania plam olejowych,
 • środki do usuwania farb,
 • emulgowanie wosków polietylenowych,
 • kompatybilizator przy produkcji dyspersji poliuretanowych.

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Etoksylowany alkohol tłuszczowy

NAZWA INCI: -

NUMER CAS: 31726-34-8

FUNKCJA: Środek zwilżający

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20 ÷ 25)°C ........ klarowna lub mętna ciecz

Barwa w skali Hazena w temperaturze 50°C ................... max. 100

pH 1% roztworu ............................................................... 5,0 ÷ 7,0

Punkt zmętnienia (roztwór butylodiglikol/woda), °C ............ 86 ÷ 89

Woda, %(m/m) .................................................................... max. 1

Masa cząsteczkowa, g/mol ............................................ około 330

Rozpuszczalność w wodzie.................................................. dobra

Inne rozpuszczalniki ............................. niskie alkohole alifatyczne, aceton, eter etylowy

Gęstość w temperaturze 25°C, g/ml ................................ około 1,0

Lepkość w temperaturze 20°C, cP ................................... około 25

Zapach .............................................................. charakterystyczny

Temperatura krzepnięcia,°C......................................... poniżej -20

Równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) ...............................13,5

 

Nazwy alternatywne:

Alkohole, C6 ,etoksylowane, Etoksylowany alkohol tłuszczowy, etoksylowany heksan-1-ol, Alkohole, C6, etoksylowane, Ethoxylated fatty alcohol, Hexan-1-ol, ethoxylated, Alcohols, C6, ethoxylated, CAS 31726-34-8.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P280 - Stosować ochronę oczu lub ochronę twarzy.
 • P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
 • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Reagowanie:

 • P301 + P312 + P330 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Wypłukać usta.
 • P305 + P351 + P338 + P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top