Stabilizator piany EXOpearl N

Cena netto: od 182,91 zł od 182,91 zł
Cena brutto: od 224,98 zł od 224,98 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01949

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

EXOpearl N to mieszanina anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych o nazwie INCI: Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Glycol Distearate. Produkt występuje w postaci nieprzeźroczystej, jednorodnej cieczy i charakteryzuje się suchą masą w zakresie 38 – 43%. W połączeniu z wodą EXOpearl N tworzy mleczną dyspersję z efektem perły.

Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

Blend jest wykorzystywany jako środek perlizujący oraz stabilizator piany. W przemyśle kosmetycznym stosowany jest jako składnik tworzący efekt perły w szamponach, środkach myjących, czyszczących, piorących, płynach do kąpieli i innych płynnych preparatach kosmetycznych.

Produkt jest w pełni kompatybilny z innymi rodzajami środków powierzchniowo czynnych: anionowymi, niejonowymi, amfoterycznymi. Uważna i przemyślana kompozycja formulacji sprawia, że produkt jest łatwy w użyciu. EXOpearl N może być dowolnie stosowany w kosmetykach, w których kluczowe jest otrzymanie perłowego połysku.

Środek nadający efekt perły i stabilizujący pianę. Stosowany jako składnik szamponów, płynów do kąpieli i innych płynnych preparatów kosmetycznych o połysku perłowym. Kompatybilny z innymi rodzajami środków powierzchniowo czynnych: anionowymi, niejonowymi, amfoterycznymi.

Zalety produktu:

 • powoduje powstawanie efektu perły,
 • łatwy w użyciu w warunkach procesowych,
 • stabilizuje pianę.

Zastosowanie:

 • szampony,
 • płyny do kąpieli,
 • płyny pod prysznic,
 • mydła w płynie,
 • płyny do mycia twarzy,
 • preparaty myjące i pielęgnacyjne dla dzieci.

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Mieszanina anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych

NAZWA INCI: Sodium Laureth Sulfate (and) Cocamide DEA (and) Glycol Distearate

NUMER CAS: -

FUNKCJA: Środek perłowy i stabilizator piany

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)°C ................. nieprzezroczysty, biały płyn

Sucha pozostałość, %(m/m) ............................................... 38 ÷ 43

pH 10% roztworu ............................................................. 7,0 ÷ 8,5

Chlorki jako NaCl,% (m/m) ................................................ max 1,0

Rozpuszczalność w wodzie................. . tworzy mleczną dyspersję

Inne rozpuszczalniki ............................................ . metanol, etanol

Lepkość w temperaturze 20°C, cP ............................. 1500 ÷ 5000

Gęstość w temperaturze 20°C, g/mL ............................. około 1,03

 

Nazwy alternatywne:

Mieszanina anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych,

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 • P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top