Stabilizator, przeciwutleniacz, Rostabil TDP beczka 225 kg

Cena netto: 0,00 zł
Cena brutto: 0,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PCC-00119

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Stabilizator, przeciwutleniacz, Rostabil TDP beczka 225 kg - to specjalistyczny dodatek do tworzyw sztucznych, który zapewnia ochronę polimerów podczas procesów przetwórczych. Stosowany jako stabilizator, przeciwutleniacz w tworzywach sztucznych, farbach lakierach.

Produkt tylko do zastosowania profesjonalnego.

Produkt na zamówienie, czas realizacji 30 dni, od daty potwierdzenia zamówienia.

Produkt tylko dla firm
Stabilizator, przeciwutleniacz, Rostabil TDP beczka 225 kg

Zastosowanie

Rostabil TDP to specjalistyczny dodatek do tworzyw sztucznych stosowany jako stabilizator procesowy. Występuje w formie jednorodnej cieczy o charakterystycznym, delikatnym zapachu. Zapobiega procesom degradacji materiałów polimerowych w czasie procesów przetwórczych. Zapewnia ochronę termiczną polimerów, eliminując efekt zażółcenia gotowych produktów. Wzmacnia stabilność koloru materiałów zawierających pigmenty oraz zapewnia przezroczystość produktom niepigmentowanym. Stosowany jako stabilizator i/lub przeciwutleniacz w tworzywach sztucznych oraz farbach i lakierach. W przemyśle tworzyw sztucznych i lakierów jako stabilizator lub antyutleniacz.

Zalety aplikacyjne produktu:
•    eliminuje efekt zażółcenia tworzyw podczas procesów przetwórczych,
•    wzmacnia stabilność koloru materiałów polimerowych zawierających pigmenty,
•    zapewnia przezroczystość w materiałach niepigmentowanych,
•    zapobiega procesom degradacji podczas procesów termicznych,
•    działa synergistycznie wraz z aminowymi oraz fenolowymi stabilizatorami I-rzędowymi,
•    jeden ze składników mieszanek typu „mixed metals” w przetwórstwie PCW,
•    posiada właściwości nieplamiące,
•    brak negatywnego wpływu na właściwości mechaniczne tworzywa.
Zastosowania:
•    budownictwo (pokrycia i membrany dachowe, ramy okienne, rury PCW, folie techniczne),
•    włókiennictwo i tekstylia (tkaniny powlekane, sztuczna skóra, ekrany projekcyjne),
•    transport (plandeki, brezenty, taśmy przenośnikowe),
•    motoryzacja (wykładziny samochodowe, elementy wyposażenia), elektronika (kable i przewody).

Właściwości

Nazwa produktu: Rostabil TDP
Nazwa chemiczna: fosforyn triizodecylowy
Numer CAS: 25448-25-3
Numer WE: 246-998-3
Stan skupienia: Ciecz
Barwa: Bezbarwna
Zapach: Charakterystyczny
Gęstość: 0,880 do 0,905 [25°C]
Masa cząsteczkowa: 503 g/mol

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top