Stabilizator, przeciwutleniacz, Rostabil TTDP

Cena netto: od 500,00 zł od 500,00 zł
Cena brutto: od 615,00 zł od 615,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PCC-K-0052

Specyfikacja

  • Opakowanie jednostkowe:
  • Zawartość:
  • Opakowanie zbiorcze:
  • pH:
    0
  • Odczyn:
  • Kolor:
  • Zapach:

O produkcie

Stabilizator, przeciwutleniacz, Rostabil TTDP DPPL 1100 kg - to specjalistyczny dodatek do tworzyw sztucznych stosowany jako stabilizator procesowy. Stosowany jako stabilizator w produkcji PVC. Ma również zastosowanie w produkcji farb i lakierów.

Produkt tylko do zastosowania profesjonalnego.
Produkt tylko dla firm
Stabilizator, przeciwutleniacz, Rostabil TTDP

Zastosowanie

Rostabil TTDP to specjalistyczny dodatek do tworzyw sztucznych stosowany jako stabilizator procesowy. Występuje w formie jednorodnej cieczy o charakterystycznym, delikatnym zapachu. Zapobiega procesom degradacji materiałów polimerowych w czasie procesów przetwórczych. Zapewnia ochronę termiczną polimerów, eliminując efekt zażółcenia gotowych produktów. Wzmacnia stabilność koloru materiałów zawierających pigmenty oraz zapewnia przezroczystość produktom niepigmentowanym. Stosowany jako stabilizator i/lub przeciwutleniacz w tworzywach sztucznych oraz farbach i lakierach.

Zalety aplikacyjne produktu:
•    eliminuje efekt zażółcenia tworzyw podczas procesów przetwórczych,
•    wzmacnia stabilność koloru materiałów polimerowych zawierających pigmenty,
•    zapewnia przezroczystość w materiałach niepigmentowanych,
•    zapobiega procesom degradacji podczas procesów termicznych,
•    działa synergistycznie wraz z aminowymi oraz fenolowymi stabilizatorami I-rzędowymi,
•    jeden ze składników mieszanek typu „mixed metals” w przetwórstwie PCW,
•    posiada właściwości nieplamiące,
•    brak negatywnego wpływu na właściwości mechaniczne tworzywa.
Zastosowania:
•    budownictwo (pokrycia i membrany dachowe, ramy okienne, rury PCW, folie techniczne),
•    włókiennictwo i tekstylia (tkaniny powlekane, sztuczna skóra, ekrany projekcyjne),
•    transport (plandeki, brezenty, taśmy przenośnikowe),
•    motoryzacja (wykładziny samochodowe, elementy wyposażenia), elektronika (kable i przewody).

Właściwości

Nazwa produktu: Rostabil TTDP
Nazwa chemiczna: fosforyn tris(izotridecylowy)
Numer CAS: 77745-66-5
Numer WE: 278-758-9
Stan skupienia: Ciecz
Barwa: Bezbarwna
Zapach: Charakterystyczny
Gęstość: 0,870 do 0,910 [25°C]
Masa cząsteczkowa: 629 g/mol

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top