Sulfobursztynian DOSS70GP - Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate - 577-11-7

Cena netto: od 260,77 zł od 260,77 zł
Cena brutto: od 320,75 zł od 320,75 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0011

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • skoncentrowany, anionowy związek powierzchniowo czynny o właściwościach zwilżających,
 • produkt handlowy występuje w stężeniu 70%,
 • trudno rozpuszczalny w wodzie,
 • obniża napięcie międzyfazowe,
 • zwiększa efektywność działania detergentów,
 • wykazuje efektywność już przy niskich stężeniach w roztworze,
 • wykazuje właściwości dyspergujące i emulgujące w różnych formulacjach przemysłowych,
 • posiada właściwości penetrujące, zwiększające szybkość wchłaniania cieczy roboczej do wnętrza roślin,
 • składnik inhibitorów korozji,
 • wspomaga odwadnianie koncentratów poflotacyjnych podczas filtracji i suszenia,
 • składnik dodatków antyadhezyjnych do betonu, produkt biodegradowalny, spełnia kryteria Dyrektywy o rozkładzie biologicznym według Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 o detergentach.
Produkt tylko dla firm
Sulfobursztynian DOSS70GP - Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate - 577-11-7

Zastosowanie

Sulfobursztynian DOSS70GP - CAS 577-11-7 to anionowy surfaktant o nazwie INCI: Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate o ograniczonej rozpuszczalności w wodzie. Produkt występuje w skoncentrowanej formie, gdzie zawartość aktywnej substancji wynosi 70% w glikolu propylenowym.  Posiada doskonałe właściwości zwilżające nawet w przypadku silnie hydrofobowych materiałów, do których należy na przykład węgiel antracytowy. SULFOBURSZTYNIAN DOSS70GP to środek powierzchniowo czynny uznawany często za wzorzec zwilżania i obniżania napięcia powierzchniowego. Surfaktant ten skutecznie redukuje międzyfazowe napięcie już w obniżonych stężeniach. Zawartość glikolu propylenowego w składzie produktu determinuje podniesienie temperatury zapłonu w stosunku do substancji rozpuszczalnikowych.

 

 

Sulfobursztynian DOSS70GP - Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate - 577-11-7 jest środkiem zwilżającym o szerokim spektrum zastosowań w przemyśle. Jest używany jako uniwersalny środek zwilżający w produkcji różnego rodzaju wyrobów kosmetycznych zarówno białych, kolorowych, jak i produktach z grupy środków higieny osobistej. W  kosmetycznych produktach  kolorowych do makijażu produkt wykorzystywany jest często w produkcji kredek i konturówek do oczu. Stanowi również dodatek do lakierów do paznokci czy sprayów do włosów.

Dzięki znakomitym właściwościom zwilżającym, Sulfobursztynian DOSS70GP doskonale sprawdza się w branży włókienniczej, gdzie poprawia efektywność działania detergentów stosowanych do prania włókien oraz jako zwilżacz o szybkim działaniu w procesie barwienia włókien i tkanin. Dzięki swoim właściwościom, produkt nadaje się również do nanoszenia i odklejania klejonki.

SULFOBURSZTYNIAN DOSS70GP jest produktem uniwersalnym. Znajduje więc szerokie zastosowanie także w innych branżach przemysłowych. Produkt jest doskonałym dodatkiem zwilżającym do farb i powłok, w tym także do klejów i lakierów utwardzalnych metodą UV oraz lakierów wodnych. Jako doskonały zwilżacz, sprawdza się również w produkcji środków ochrony roślin (pestycydów). Dzięki zdolnościom penetrującym zwiększa także szybkość wchłaniania cieczy roboczej w tkanki roślin. 

Oprócz właściwości zwilżających Sulfobursztynian DOSS70GP pełni również funkcję dyspergatora pigmentów w tuszach do drukarek oraz dyspergatora barwników w tworzywach sztucznych i żywic o charakterze hydrofobowym. Produkt jest też stosowany jako emulgator w procesach syntezy dyspersji i żywic typu SA, A, PVA i SBR.

Sulfobursztynian DOSS70GP - Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate - 577-11-7 jest surfaktantem, którego szerokie spektrum funkcji jest  również wykorzystywane przez branżę górnicza i wydobywczą. Pełni tam rolę środka ograniczającego zapylenia pyłami kopalnianymi czy transportowymi (drogi na terenie kopalni odkrywkowych). Można go zastosować jako dodatek wspomagający odwadnianie koncentratów poflotacyjnych podczas filtracji i suszenia.

Sulfobursztynian DOSS70GP posiada również właściwości emulgujące. Jest więc stosowany jako skuteczny emulgator w procesach polimeryzacji emulsyjnej i suspensyjnej. Występuje również jako składnik inhibitorów korozji.

Sulfobursztynian DOSS70GP występuje również w branży budowlanej jako dodatek do środków  antyadhezyjnych, które przeciwdziałają przyleganiu betonu do form. W domieszkach do betonu produkt spełnia funkcję  zwilżacza ziaren cementu.

Sulfobursztynian DOSS70GP jest surfaktantem biodegradowalnym. Spełnia kryteria określone w  Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

 

Zalety Sulfobursztynianu DOSS70GP - Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate - 577-11-7:

 • produkt uniwersalny- szerokie spektrum wykorzystania w różnych branżach przemysłowych,
 • skutecznie zwilża i obniża napięcie międzyfazowe,
 • pełni funkcję emulgatora i dyspergatora,
 • bezpieczny ze względu na obecność glikolu propylenowego i wyższą temperaturę zapłonu,
 • zwiększa efektywność detergentów podczas prania,

Zastosowanie:

 • środki pomocnicze w przemyśle tekstylnym,
 • środek wspomagający działanie detergentów w procesie prania włókien,
 • składnik środków do odwadniania koncentratów poflotacyjnych,
 • zwalczanie zapylenia w przemyśle górniczym,
 • emulgator w polimeryzacji emulsyjnej,
 • dyspergator pigmentów,
 • dodatek antyadhezyjny do betonu - przemysł budowlany,
 • dodatek do adiuwantów w branży agrochemicznej,
 • składnik kosmetyków,
 • dodatek do tuszy drukarskich i tworzyw sztucznych.

Właściwości

Nazwa chemiczna Sól sodowa sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu)
Numer CAS 577-11-7
INCI Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top