SULFOROKAnol L227/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 kanister 60 kg

Cena netto: 449,49 zł (7,49 zł / 1 kg)
Cena brutto: 552,87 zł (9,21 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00893

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  60 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • w formulacjach myjących wykazuje doskonałe właściwości myjące, pianotwórcze, emulgujące, zwilżające;
 • wysoka czystość produktu i brak konserwantów;
 • zwiększoną odporność na wodę twardą w porównaniu z innymi surfaktantami anionowymi, takimi jak Sodium Lauryl Sulfate;
 • forma ułatwiająca łatwe operowanie wyrobem;
 • wysoka stabilność produktu;
 • kompatybilność z innymi składnikami formulacji myjących;
 • synergizm z surfaktantami amfoterycznymi i niejonowymi;

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
not-tested-on-animals Nie testowano na zwierzętach
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
GMO_free Wolne od GMO
iso-14001 ISO-14001
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
SULFOROKAnol L227/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 kanister 60 kg

Zastosowanie

SULFOROKAnol L227/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 wykazuje doskonałe właściwości myjące, zwiększoną odporność na twardą wodę, emulgowalność oraz pianotwórczość – produkt generuje wysokie i bardzo stabilne piany. Jedną z podstawowych cech wyrobu jest zdolność zwiększania lepkości formulacji myjących w obecności elektrolitów oraz surfaktaktantów amfoterycznych lub niejonowych, takich jak ROKAmina K30 lub ROKAmid KAD. Produkt jest całkowicie biodegradowalny i spełnia kryteria Dyrektywy nr 648/2004, dotyczącej detergentów i kosmetyków.

Sodium C12-C14 Laureth Sulfate jest stosowany także jako składnik detergentów o szerokim zastosowaniu, takich jak płyny do mycia naczyń, płyny do prania, płyny do czyszczenia twardych powierzchni oraz detergenty profesjonalne. Jako składnik formulacji czyszczących różne powierzchnie, sprawdza się w środowisku kwaśnym i zasadowym.

Ze względu na swój anionowy charakter Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 doskonale sprawdza się w formulacjach z innymi anionowymi, niejonowymi oraz amfoterycznymi związkami powierzchniowo czynnymi. Wyrób stanowi główny składnik produktów do higieny osobistej, takich jak żele do mycia ciała, szampony, płyny do kąpieli.

Właściwości

Nazwa chemiczna Alkohole C12-14, etoksylowane (1-2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe
Numer CAS 68891-38-3
INCI Sodium Laureth Sulfate

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top