Surfaktant anionowy ROKAnol GA3 CAS 160875-66-1

Cena netto: od 182,29 zł od 182,29 zł
Cena brutto: od 224,22 zł od 224,22 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01935

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • surfaktant anionowy na bazie alkoholu C 10 Gueberta,
 • niska rozpuszczalność wodzie,
 • wykazuje tendencję do rozwarstwiania,
 • produkt rozpuszczalny w metanolu i acetonie,
 • sprawdza się w formulacjach z  niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi,
 • Posiada doskonałe właściwości detergencyjne, emulgujące, odtłuszczające i dyspergujące.
Produkt tylko dla firm
Surfaktant anionowy ROKAnol GA3 CAS 160875-66-1

Zastosowanie

Surfaktant anionowy ROKAnol GA3 CAS 160875-66-1 jest niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym, który należy do grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Produkt współtworzy grupę surfaktantów bazujących na alkoholu C10 Guerbeta. Występuje w postaci cieczy z tendencją do rozwarstwiania, o barwie w skali Hazena max. 50 oznaczanej w temperaturze 40°C.

ROKAnol GA3 cechuje się niską rozpuszczalnością w wodzie i tworzy w niej mętne roztwory. Natomiast rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych jak metanol czy aceton. Produkt zawiera ponad 99% substancji aktywnej i krzepnie w temperaturze ok. 0°C. Punkt zmętnienia produktu wyznacza się dla 16,7 % roztworu ROKAnolu GA3 w 25% roztworze BDG i jest on stosunkowo niski, ponieważ wynosi 30÷33°C. Wyrób odznacza się niską wartością HLB w porównaniu do pozostałych ROKAnoli serii GA. Możliwe jest jego występowanie w składzie z  mieszaninami z niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi.

Surfaktant anionowy ROKAnol GA3 CAS 160875-66-1 nie posiada zdolności pianotwórczych. Natomiast cechuje się bardzo dobrymi właściwościami detergencyjnymi, emulgującymi i dyspergującymi. ROKAnol GA3 doskonale sprawdza się jako kosurfaktant we wszelkiego typu formulacjach czyszczących, szczególnie w produktach przeznaczonych do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. W połączeniu z ROKAnolem GA6 i ROKAnolem GA8 wykazuje synergizm w działaniu czyszczącym. Jako przykłady takiego zastosowania możemy wyróżnić środki do odtłuszczania blach i elementów metalowych, produkty do mycia posadzek oraz produkty profesjonalne dla gastronomii. ROKAnol GA3 w formulacjach czyszczących używany jest zwykle w obecności hydrotropu lub rozpuszczalnika (np. BDG), która poprawia jego stabilność.

ROKAnol GA3 posiada znakomite właściwości odtłuszczające. Może być stosowany jako środek do odtłuszczania powierzchni metalowych. Po przejściach testów dynamicznych imitujących działanie kąpieli odtłuszczającej okazał się najefektywniejszy z całej serii ROKAnoli GA. Ponadto stosuje się go do emulgowania węglowodorów, takich jak terpentyna mineralna czy nafta, w środkach czyszczących na bazie rozpuszczalników. W przemyśle wykorzystywany jest do czyszczenia silników, części maszyn, cystern, itp.

ROKAnol GA3 ulega  biodegradacji w środowisku naturalnym i spełnia kryteria dyrektywy o detergentach.

Właściwości

Zalety Surfakantu anionowego ROKAnol GA3 CAS 160875-66-1:

 • doskonałe właściwości odtłuszczające,
 • najlepszy zwilżacz wśród ROKAnoli serii GA,
 • najefektywniejszy z całej serii ROKAnoli GA,
 • kompatybilny z niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi,
 • przyjazny dla środowiska naturalnego przez łatwą biodegradowalność.

Zastosowanie:

 • środki czyszczące do twardych powierzchni, silników, części maszyn i cystern,
 • emulgowanie terpentyny mineralnej i nafty,
 • detergenty do użytku domowego.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 - Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top