Surfaktant ROKAnol DB5 - C12-15 Pareth-5

Cena netto: od 220,74 zł od 220,74 zł
Cena brutto: od 271,51 zł od 271,51 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0029

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niejonowy środek powierzchniowo czynny należący do etoksylowanych alkoholi tłuszczowych,
 • produkt o doskonałych właściwościach myjących i czyszczących, emulgujących, dyspergujących,
 • surfaktant uniwersalny o wielu funkcjach i zastosowaniach w przemyśle,
 • bardzo wysoka koncentracja substancji aktywnej (około 100%),
 • nadaje się między innymi do produkcji detergentów do prania w niskich temperaturach,
 • produkt kompatybilny z innymi niejonowymi, kationowymi i anionowymi surfaktantami,
 • produkt biodegradowalny, spełniający kryteria Dyrektywy 648/2004 o detergentach i kosmetykach.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Surfaktant ROKAnol DB5 - C12-15 Pareth-5

Zastosowanie

ROKAnol DB5 - C12-15 Pareth-5 to surfaktant o charakterze niejonowym. Zalicza się on do etoksylowanych alkoholi tłuszczowych o klasyfikacji INCI: C12-15 Pareth-5. Wraz z innymi Rokanolami DB tworzy całą serię surfaktantów o wysokiej aktywności powierzchniowej, bazujących na etoksylowanym alkoholu tłuszczowym o dystrybucji węglowej C12-C15. Doskonałe właściwości detergencyjne ROKAnolu DB5 sprawiają, że produkt jest pierwszorzędnym składnikiem środków myjących i czyszczących dedykowanych zarówno do użytku domowego jak i instytucjonalnego.

 

ROKAnol DB5 cechuje się ograniczoną rozpuszczalnością w wodzie, z którą tworzy roztwory o mętnym zabarwieniu. Doskonale łączy się z innymi surfaktantami o charakterze niejonowym. Jest także kompatybilny z surfaktantami anionowymi i kationowymi. Od innych środków powierzchniowo czynnych należących do grupy Rokanoli DB, produkt odróżnia się obniżoną piennością.

 

ROKAnol DB5  w temperaturze 40°C jest cieczą klarowną o jasnej barwie, która w skali Hazena osiąga wartość wynoszącą maksymalnie 50. Produkt występuje w stężeniu około 100%. Charakteryzuje się wysokim punktem zmętnienia na poziomie temperatur 65÷72oC dla roztworu butylodiglikol/woda. Temperatura krzepnięcia wyrobu to około 10°C, a jego równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) wynosi 10,5. Dzięki swoim cechom fizykochemicznym produkt wyróżniają doskonałe właściwości detergencyjne, ale także  emulgujące i dysperujące. Stąd szerokie spektrum jego zastosowań w wielu różnych aplikacjach przemysłowych.

ROKAnol DB5  jako składnik detergentów może stanowić świetną alternatywę dla standardowych surfaktantów anionowych, gdzie skuteczne czyszczenie wymaga wysokich stężeń substancji aktywnych w wysokich temperaturach (np. podczas prania tkanin bawełnianych). Detergencja ROKAnolu DB5 jest na tyle wysoka, że pranie tkanin może przebiegać nawet w niskich temperaturach przy obniżonych stężeniach substancji aktywnej w kąpielach piorących. ROKAnol DB5 ze względu na zdolność do emulgowania olejów mineralnych stosuje się także plam z olejów maszynowych, które powstają zwykle podczas obróbki tkanin i dzianin.  

Surfaktant ROKAnol DB5 - C12-15 Pareth-5 znajduje szerokie zastosowanie w różnego rodzaju preparatach do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Jako doskonały emulgator produkt nadaje się do odtłuszczania wszelkich metalowych powierzchni. Wykorzystuje się go także jako dodatek do środków ochrony roślin (pestycydów), zwłaszcza w płynnych formulacjach herbicydowych EC, EW, SE.

ROKAnol DB5 łatwo ulega biodegradacji w środowisku naturalnym. Surfaktant jest zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

Właściwości

Zalety surfaktantu ROKAnol DB5 - C12-15 Pareth-5:

 • doskonałe właściwości detergencyjne, emulgujące i dyspergujące,
 • szerokie spektrum funkcji i zastosowań,
 • wysoka skuteczność detergencyjna w niskich temperaturach,
 • wysoka efektywność piorąca i czyszcząca w obniżonych stężeniach,
 • zdolność do usuwania plam olejowych z powierzchni tkanin i dzianin,
 • surfaktant niskopieniący,
 • współdziała z niejonowymi, anionowymi i kationowymi składnikami formulacji,

Zastosowanie:

 • preparaty do mycia i czyszczenia powierzchni,
 • preparaty do prania i czyszczenia domowego oraz profesjonalnego,
 • środki do mycia i czyszczenia kuchni i łazienek,
 • usuwanie plam powstałych w procesie obróbki mechanicznej tkanin i dzianin,
 • agrochemikalia (płynne formulacje herbicydowe)
 • odtłuszczanie powierzchni metali,
 • specjalistyczne preparaty do czyszczenia przemysłowego.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

C12-15 Pareth-3 - ROKAnol DB3 - CAS 68131-39-5 - 180 kg

Cena netto: 3 199,39 zł
Cena brutto: 3 935,25 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

C12-15 Pareth-3 - ROKAnol DB3 - CAS 68131-39-5 - 100 kg

Cena netto: 1 777,44 zł
Cena brutto: 2 186,25 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

C12-15 Pareth-3 - ROKAnol DB3 - CAS 68131-39-5 - 900 kg

Cena netto: 15 574,68 zł
Cena brutto: 19 156,86 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Surfaktant ROKAnol DB5 - C12-15 Pareth-5 beczka 190 kg

Cena netto: 3 482,02 zł
Cena brutto: 4 282,88 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Surfaktant ROKAnol DB5 - C12-15 Pareth-5 DPPL 950 kg

Cena netto: 16 964,34 zł
Cena brutto: 20 866,14 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Surfaktant ROKAnol DB5 - C12-15 Pareth-5 kanister 60 kg

Cena netto: 1 599,42 zł
Cena brutto: 1 967,29 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top