Surowiec kosmetyczny Laureth-10 - ROKAnol L10

Cena netto: od 146,97 zł od 146,97 zł
Cena brutto: od 180,77 zł od 180,77 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0056

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • surfaktant niejonowy wytworzony na bazie alkoholi laurylowego,
 • produkt dobrze rozpuszcza się w wodzie,
 • wysoce skoncentrowany – 99% zawartości substancji aktywnej,
 • bardzo dobre właściwości zwilżające, myjące i czyszczące, emulgujące i dyspergujace,
 • bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • może być stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących i twardej wody, zimnej wodzie, w kwaśnych i obojętnych kąpielach, a także rozcieńczonych alkaliach,
 • może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami pomocniczymi oraz w mieszaninach z anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi,
 • produkt uniwersalny.
Produkt tylko dla firm
not-tested-on-animals Nie testowano na zwierzętach
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
GMO_free Wolne od GMO
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
Surowiec kosmetyczny Laureth-10 - ROKAnol L10

Zastosowanie

Surowiec kosmetyczny Laureth-10 - ROKAnol L10 jest niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym, należący do grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych, o nazwie INCI: Laureth-10. Współtworzy grupę surfaktantów, która bazuje na alkoholu laurylowym. Przybiera postać pasty o barwie max. 70 w skali Hazena w temperaturze 40°C. ROKAnol L10 wykazuje się bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Wartość parametru HLB dla tego wyrobu wynosi około 14,1. Produkt handlowy zawiera ponad 99% substancji aktywnej i krzepnie w temperaturze ok. 30°C.

ROKAnol L10 odznacza się wyższą hydrofilowością w porównaniu do ROKAnolu L7. Posiada dodatkowe właściwości emulgujące i solubilizujące. Dzięki wysokiej wartości punktu zmętnienia w wodzie może być używany w aplikacjach wymagających wysokiej temperatury.

Dzięki swoim bardzo dobrym właściwościom detergencyjnym, zwilżającym, dyspergującym i emulgującym, produkt znajduje zastosowanie jako surfaktant podstawowy w ciekłych i proszkowych detergentach, płynach do mycia naczyń, domowych i technicznych środkach czystości oraz środkach do czyszczenia rąk. W połączeniu z ROKAnolem LK3 daje wysoki efekt detergencji i ogranicza redepozycję brudu.

ROKAnol L10 może być stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących i twardej wody. Aktywuje się w zimnej wodzie, w kwaśnych i obojętnych kąpielach, a także rozcieńczonych alkaliach. Wykazuje wyższą niż ROKAnol L7 odporność na środowisko alkaliczne. ROKAnol L10 może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami pomocniczymi oraz w mieszaninach z anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi. W mieszaninie z alkilosiarczanami i alkiloarylosulfonianami wykazuje synergiczne działanie myjąco- czyszczące.

Surowiec kosmetyczny Laureth-10 - ROKAnol L10 śwoetnie sprawdza się w  preparatach kosmetycznych, m. in. do mycia i pielęgnacji skóry i włosów, w kosmetykach kolorowych, przeciwsłonecznych, do golenia i po goleniu. Ponadto produkt stosuje się w procesach wstępnej obróbki włókien, jako komponent formulacji usuwającej plamy olejowe (oleje mineralne) z tkaniny/dzianiny, które są wynikiem przemysłowych procesów dziewiarskich i tkackich. Dzięki właściwości zwilżania tkaniny bawełnianej, może być użyty jako składnik kompozycji bielącej surowe dzianiny i tkaniny bawełniane. Stosowany jest również w końcowym etapie procesu wybarwiania materiałów włókienniczy jako jeden ze składników usuwający nadmiar barwników z kąpieli.

ROKAnol L10 ulega biodegradacji w środowisku naturalnym.

Właściwości

Zalety Surowieca kosmetycznego Laureth-10 - ROKAnol L10:

 • bardzo dobre właściwości detergencyjne, zwilżające, emulgujące i dyspergujące,
 • dobre właściwości odtłuszczające,
 • odporność na kwasy, twardą wodę i rozcieńczone alkalia,
 • kompatybilny z niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi,
 • produkt biodegradowalny,
 • synergiczne działanie myjąco-czyszczące w mieszaninie z alkilosiarczanami i alkiloarylosulfonianami.

Zastosowanie:

 • środki do mycia, pielęgnacji i stylizacji włosów (szampony, odżywki, serum, żele, pianki),
 • kosmetyki kolorowe (podkłady, fluidy, korektory, bronzery, cienie do powiek),
 • preparaty do mycia i pielęgnacji twarzy (żele do mycia twarzy, peelingi, kremy nawilżające, kremy przeciwtrądzikowe, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy pod oczy),
 • płyny i żele do mycia ciała,
 • kremy do rąk,
 • preparaty do golenia i po goleniu,
 • kremy przeciwsłoneczne,
 • detergenty do użytku domowego (detergenty ciekłe oraz proszki, płyny do mycia naczyń, środki do czyszczenia rąk),
 • usuwa zabrudzenia olejowe z dzianin i tkanin,
 • kąpiele bielące we włókiennictwie,
 • kąpiele piorące po barwieniu tkanin/dzianin.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ /lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top