Szkło wodne litowe RL117 DPPL 1120 kg

Cena netto: 29 988,00 zł (26,78 zł / 1 kg)
Cena brutto: 36 885,24 zł (32,93 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: SZW-0013

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1120 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Kontener
 • pH:
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Szkło wodne litowe RL117 DPPL 1120 kg - roztwór krzemianu litu. Jest mniej znanym szkłem wodnym od sodowego czy potasowego, ale odnajduje wiele specjalistycznych zastosowań. Szkło wodne litowe jest środkiem wiążącym, zabezpieczającym drewno przed ogniem, regulującym pH, stosowany przy produkcji powłok ochronnych i wiele innych. O konkretnych aplikacjach naszego produktu można przeczytać również w sekcji zastosowanie. W cenę wliczone opakowanie DPPL.

Producent: Z.Ch. Rudniki S.A.

Czas realizacji zamówienia: 12 dni roboczych od zaksięgowania płatności. 

Szkło wodne litowe RL117 DPPL 1120 kg

Zastosowanie

Szkło wodne litowe RL117 – stop krzemianu litu lub roztwór krzemianu litu. Charakteryzuje się wieloma parametrami takimi jak stężenie molowe, stosunek molowy, gęstość, suma tlenków oraz lepkość. Parametry te determinują jakość produktu oraz jego możliwość aplikacyjną. Szkło wodne litowe jest specjalistycznym szkłem wodnym, które zastosowanie znajduje np. w materiałach wytrzymałych na wysokie temperatury oraz ogień, nie podtrzymujące procesu palenia. Do produkcji podłóg przemysłowych, czy farb ognioodpornych. Jako środek wiążący do spoin wytrzymałych na warunki atmosferyczne oraz wodoodporne. Przy produkcji elektrod spawalniczych, środków neutralizujących, regulatorów pH, flokulantów. Różnego typu powłok ochronnych powierzchni metalowych i drewnianych, antykorozyjnych, wodoodpornych. Szkło wodne litowe stosuje się do środków wzmacniających beton, kamień, tynków nie ograniczający tzw. procesu „oddychania” ścian. Pozwala na swobodny przepływ pary wodnej. Nie nadaje się do stosowania na powłoki z naturalnych farb dyspersyjnych. W budownictwie jako dodatek do cementu lub zaprawy murarskiej. Formulacje na bazie szkieł wodnych nazywane są ekologicznymi materiałami budowlanymi. Reguluje proces wchłaniania wilgoci, wzmacnia beton, zwiększa przyczepność oraz odporność tynków na warunki atmosferyczne tj. na niską temperaturę i wilgotność. W przemyśle hutniczym do produkcji wysokiej jakość form odlewniczych. Szkło wodne litowe wykorzystywane jest także do wyrobu inhibitorów korozji oraz do produkcji środków przeciwdziałających pyleniu. Jest produktem bardzo ekologicznym, po wyschnięciu pozostawia szklistą warstwę, która nie wykazuje negatywnego wpływu na ludzki organizm, rośliny czy zwierzęta. W przemyśle kosmetycznym do otrzymywania pigmentów. Do stabilizacji gleb i gruntów, a nawet w przemyśle rafineryjnym do stabilizacji struktury ropy naftowej.

Właściwości

Nazwa chemiczna: Kwas krzemowy, sól litowa
Nr CAS: 12627-14-4
Nr WE: 235-730-0
Moduł molowy: 4,5 - 5
Zawartość tlenków: nie mniej niż 21 %
Gęstość (20oC) g/cm3 : min. 1,17
Stan skupienia: Ciecz w 20oC i 101,3 kPa
Barwa: Przezroczysta lub półprzezroczysta
Zapach: Zapach nie jest wyczuwalny
pH: >10,7 w temperaturze 20oC
Rozpuszczalność: Roztwór wodny krzemianu litu – szkło wodne miesza się z wodą w każdym stosunku.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujace środki ostrożności:

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top