Szkło wodne sodowe R140

Cena netto: od 145,00 zł od 145,00 zł
Cena brutto: od 178,35 zł od 178,35 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: SZW-K-0005

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Szkło wodne sodowe R140 kanister 78 kg – roztwór krzemianu sodu. Produkt o szerokim wachlarzu zastosowań, w wielu gałęziach przemysłu chemicznego, przetwórczego oraz w budownictwie. Jest ekologicznym produktem, stosowanym np. przy impregnacji drewna. Wykorzystuje się go do produkcji środków myjąco-dezynfekujących, jako inhibitor korozji, środków klejących. O konkretnych aplikacjach naszego produktu można przeczytać również w sekcji zastosowanie. W cenę wliczone opakowanie kanister.

Producent: Z.Ch. Rudniki S.A.

Czas realizacji zamówienia: 3-5 dni robocze. 

Zastosowanie

Szkło wodne sodowe R 140 - stop krzemianu sodowego lub roztwór krzemianu sodowego, systematyczne nazwy chemiczne produktu to kwas krzemowy lub sól sodowa. Barwa produktu opalizująca z szarym odcieniem lub klarowna ciecz bez zapachu. Szkło wodne sodowe R140 charakteryzuje się wieloma parametrami takimi jak stężenie molowe, stosunek molowy, gęstość, suma tlenków oraz lepkość. Parametry te determinują jakość produktu oraz jego możliwość aplikacyjną. Szkło wodne sodowe, ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań w przemyśle chemicznym, przetwórstwie i budownictwie. Ze względu na dobrą rozpuszczalność w wodzie stosuje się  do produkcji środków chemii gospodarczej, np. detergentów, proszków oraz płynów do mycia naczyń. W procesie uzdatniania wody, do oczyszczania jej z metali ciężkich, do zmiękczania, aby pozbyć się związków, które powodują osad z kamienia.  Szkło wodne sodowe wykorzystuje się również do preparowania i impregnacji drewna oraz tkanin, aby uzyskać powierzchnię ognioodporną (drewno zaimpregnowane szkłem wodnym nie podtrzymuje procesu palenia). Kolejną gałęzią przemysłu w jakiej znajduje zastosowanie szkło wodne, jest przemysł papierniczy, stosowane do wybielania wyrobów celulozowych i płyt wiórowych oraz jako lepiszcze do różnego rodzaju związków adhezyjnych tzn. klejów i kitów. W budownictwie jako dodatek do cementu lub zaprawy murarskiej. Formulacje na bazie szkieł wodnych nazywane są ekologicznymi materiałami budowlanymi. Reguluje proces wchłaniania wilgoci, wzmacnia beton, zwiększa przyczepność oraz odporność tynków na warunki atmosferyczne tj. na niską temperaturę i wilgotność. W przemyśle hutniczym do produkcji wysokiej jakość form odlewniczych. Szkło wodne sodowe wykorzystywane jest także do wyrobu inhibitorów korozji oraz do produkcji środków przeciwdziałających pyleniu. Jest produktem bardzo ekologicznym, po wyschnięciu pozostawia szklistą warstwę, która nie wykazuje negatywnego wpływu na ludzki organizm, rośliny czy zwierzęta. W przemyśle kosmetycznym do otrzymywania pigmentów. Do stabilizacji gleb i gruntów, a nawet w przemyśle rafineryjnym do stabilizacji struktury ropy naftowej.

Właściwości

Nazwa chemiczna: Kwas krzemowy, sól sodowa 
Nr CAS: 1344-09-8
Nr WE: 215-687-4
Moduł molowy: 2,9÷3,1
Zawartość tlenków (SiO2 +Na2O): nie mniej niż 36 %
Gęstość (20oC) g/cm3 : 1,40÷1,43
Lepkość dynamiczna (P): nie mniej niż 0,5
Stan skupienia: Ciecz w 20oC i 101,3 kPa
Barwa: biała, przezroczysta lub półprzezroczysta
Zapach: Brak charakterystycznego zapachu
pH: 11-13 w temperaturze 20oC
Rozpuszczalność: Roztwór wodny krzemianu sodu – szkło wodne miesza się z wodą w każdym stosunku. Produkt nierozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top