Trójtlenek antymonu, techniczny

Cena netto: od 1 749,00 zł od 1 749,00 zł
Cena brutto: od 2 151,27 zł od 2 151,27 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: TA-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Trójtlenek antymonu, techniczny - to surowiec chemiczny stosowany jako uniepalniacz oraz lepiszcze w przemyśle przetwórczym polimerów i komponentów gumowych. W przemyśle produkującym wysokiej klasy ceramikę użytkową, będący bazą dla pigmentów. Stosowany do produkcji szkła o wysokiej przejrzystości, emalii, półprzewodników i klejów.

Trójtlenek antymonu, techniczny

Zastosowanie

Trójtlenek antymonu (Sb2O3) to nieorganiczny związek chemiczny, z grupy tlenków niemetali, najczęściej występujący związek antymonu w sprzedaży. Produkowany z wytopu rud antymonu z minerałów takich jak senarmontytu i walentynitu. Stosuje się go do produkcji katalizatorów. W przemyśle szklarskim do produkcji wysokiej klasy szkła, charakteryzującą się wysoką przejrzystością i klarownością. Trójtlenek antymonu stanowi bazę dla pigmentów w ceramice. Trójtlenek antymonu stosowany do produktów z tworzyw sztucznych i gumy, zwiększa ich ognioodporność. W czystej postaci do formulacji preparatów wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym.Trójtlenek antymonu w przemyśle chemicznym wykorzystywany jest do otrzymywania antymonu metalicznego.

Właściwości

 • Nr CAS: 1309-64-4
 • Nazwa: Trójtlenek antymonu
 • Zawartość głównego składnika: min. 99,6 %
 • Forma: ciało stałe
 • Kolor: biały
 • Zapach: bez zapachu
 • pH: brak danych
 • Temperatura topnienia: 656°C
 • Temperatura wrzenia: 1425°C
 • Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
 • Temperatura zapłonu: nie dotyczy
 • Granice wybuchowości: nie dotyczy
 • Ciśnienie pary: 1,3 hPa (574°C), 1013 hPa (1550°C)
 • Średni rozmiar ziarna: 0,8-1,4 um
 • Gęstość: 5,9 g/cm3 (20°C)
 • Ciężar nasypowy: około 800 – 1300 kg/m3
 • Rozpuszczalność: w wodzie: 2,7 mg/l (20°C), rozpuszczalny w kwasie solnym;w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
 • P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
 • P308+313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top