Uniepalniacz Roflam F6

Cena netto: od 5 980,00 zł od 5 980,00 zł
Cena brutto: od 7 355,40 zł od 7 355,40 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: RO-K-0003

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Uniepalniacz Roflam F6 jest dodatkiem do tworzyw sztucznych na bazie estrów fosforowych skutecznie ograniczającym proces palenia. Stanowi znakomite rozwiązanie dla różnego typu materiałów poliuretanowych stosowanych w branży budowlanej, meblarskiej oraz transporcie. Nasz produkt jest innowacyjnym uniepalniaczem bezhalogenowym, który wykazuje efekt synergistyczny z innymi inhibitorami spalania. W ofercie dostępny również uniepalniacz Roflam F5 o niższej lepkości dynamicznej. W cenę wliczone jest opakowanie bezzwzrotne.

Produkt na zamówienie, czas realizacji 30 dni, a jeżeli produkt jest niedostępny do 60 dni licząc od daty potwierdzenia zamówienia.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Uniepalniacz Roflam F6 to związek chemiczny o nazwie fosforan fenylo-izopropylofenylowy z powodzeniem wykorzystywany w żywicach epoksydowych, nienasyconych żywic poliestrowych oraz żywicach winyloestrowych, które stosowane są w aplikacjach wymagających wysokiej ognioodporności. Roflam F6 wykazuje znakomity efekt synergistyczny z innymi uniepalniaczami, m.in. z melaminą, wypełniaczami nieorganicznymi. Jest to wysokospecjalistyczny dodatek do tworzyw sztucznych stosowany w branżach, takich jak: CASE, budownictwo, meblarstwo, transport, przemysł chłodniczy i AGD. Jednym z najważniejszych zastosować Roflamu F6 jest aplikacja do farb pęczniejących, ognioochronnych tworzących barierę ochronną. Tego rodzaju powłoki wykorzystywane są do ochrony konstrukcji stalowych w budownictwie i okrętownictwie  (m.in. farbami ogniochronnymi pokrywa się konstrukcje wieżowców i portów lotniczych, kadłuby statków, drzwi ognioochronne).


Uniepalniacz Roflam F6 wykorzystywany jest w branżach takich jak:
• C.A.S.E. (ang. Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers) - powłoki, kleje, uszczelniacze, elastomery
• budownictwo – pianki montażowe, uszczelnienia, izolacje natryskowe, panele warstwowe (ang. sandwich panels), farby ognioochronne
• meblarstwo – materace, poduszki, siedziska, meble tapicerowane
• transport – elementy foteli w pojazdach, elementy wygłuszające, konstrukcje samochodów-chłodni
• przemysł chłodniczy i AGD – elementy chłodni przemysłowych, lodówek.

Obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego implikują stosowanie materiałów spełniających rygorystyczne testy palności. Większość tworzyw sztucznych to materiały łatwopalne, dlatego też konieczne jest zwiększanie ich ognioodporności poprzez wprowadzanie dodatków opóźniających palenie. Uniepalniacze, zwane również retardantami palenia, zwiększają ognioodporność materiału, inhibitują proces palenia, zmniejszają szybkości rozprzestrzeniania się ognia, a także zapobiegają kapaniu palącego się tworzywa. Dzięki nim następuje zmniejszenie podatności materiału na zapalenie się, co ma przełożenie na wzrost poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Stosowanie uniepalniaczy ogranicza również proces palenia, co z kolei pozwala wydłużyć akcję ratowniczą.

 

Właściwości

Nazwa chemiczna : fosforan fenylo-izopropylofenylowy
Numer CAS: 68937-41-7
Numer WE : 273-066-3
Stan skupienia: Ciecz.
Barwa: Bezbarwny lub jasnożółty.
Zapach: Bez zapachu
Gęstość: 1.15 do 1.20 g/cm³ [25°C]
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 4.92 do 5.17
Lepkość: Dynamiczna (temperatura pokojowa): 64 do 75 mPa*s
Początkowa temperatura wrzenia: >400°C

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H361fd (Płodność i Płód) (doustnie) - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność w przypadku połknięcia. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płód w przypadku połknięcia.
H373 (nadnercza, wątroba, jajniki i jądra) (doustnie) - Może powodować uszkodzenie narządów w przypadku długotrwałego lub powtarzającego się połykania.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P308+P313 W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top