Uniepalniacz Roflam F6, beczka 230 kg

Cena netto: 5 980,00 zł (26,00 zł / 1 kg)
Cena brutto: 7 355,40 zł (31,98 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: RO-0003

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  230 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  4 szt.
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Uniepalniacz Roflam F6 jest dodatkiem do tworzyw sztucznych na bazie estrów fosforowych skutecznie ograniczającym proces palenia. Stanowi znakomite rozwiązanie dla różnego typu materiałów poliuretanowych stosowanych w branży budowlanej, meblarskiej oraz transporcie. Nasz produkt jest innowacyjnym uniepalniaczem bezhalogenowym, który wykazuje efekt synergistyczny z innymi inhibitorami spalania. W ofercie dostępny również uniepalniacz Roflam F5 o niższej lepkości dynamicznej. W cenę wliczone jest opakowanie bezzwzrotne.

Produkt na zamówienie, czas realizacji 30 dni, a jeżeli produkt jest niedostępny do 60 dni licząc od daty potwierdzenia zamówienia.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Uniepalniacz Roflam F6 to związek chemiczny o nazwie fosforan fenylo-izopropylofenylowy z powodzeniem wykorzystywany w żywicach epoksydowych, nienasyconych żywic poliestrowych oraz żywicach winyloestrowych, które stosowane są w aplikacjach wymagających wysokiej ognioodporności. Roflam F6 wykazuje znakomity efekt synergistyczny z innymi uniepalniaczami, m.in. z melaminą, wypełniaczami nieorganicznymi. Jest to wysokospecjalistyczny dodatek do tworzyw sztucznych stosowany w branżach, takich jak: CASE, budownictwo, meblarstwo, transport, przemysł chłodniczy i AGD. Jednym z najważniejszych zastosować Roflamu F6 jest aplikacja do farb pęczniejących, ognioochronnych tworzących barierę ochronną. Tego rodzaju powłoki wykorzystywane są do ochrony konstrukcji stalowych w budownictwie i okrętownictwie  (m.in. farbami ogniochronnymi pokrywa się konstrukcje wieżowców i portów lotniczych, kadłuby statków, drzwi ognioochronne).


Uniepalniacz Roflam F6 wykorzystywany jest w branżach takich jak:
• C.A.S.E. (ang. Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers) - powłoki, kleje, uszczelniacze, elastomery
• budownictwo – pianki montażowe, uszczelnienia, izolacje natryskowe, panele warstwowe (ang. sandwich panels), farby ognioochronne
• meblarstwo – materace, poduszki, siedziska, meble tapicerowane
• transport – elementy foteli w pojazdach, elementy wygłuszające, konstrukcje samochodów-chłodni
• przemysł chłodniczy i AGD – elementy chłodni przemysłowych, lodówek.

Obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego implikują stosowanie materiałów spełniających rygorystyczne testy palności. Większość tworzyw sztucznych to materiały łatwopalne, dlatego też konieczne jest zwiększanie ich ognioodporności poprzez wprowadzanie dodatków opóźniających palenie. Uniepalniacze, zwane również retardantami palenia, zwiększają ognioodporność materiału, inhibitują proces palenia, zmniejszają szybkości rozprzestrzeniania się ognia, a także zapobiegają kapaniu palącego się tworzywa. Dzięki nim następuje zmniejszenie podatności materiału na zapalenie się, co ma przełożenie na wzrost poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Stosowanie uniepalniaczy ogranicza również proces palenia, co z kolei pozwala wydłużyć akcję ratowniczą.

 

Właściwości

Nazwa chemiczna : fosforan fenylo-izopropylofenylowy
Numer CAS: 68937-41-7
Numer WE : 273-066-3
Stan skupienia: Ciecz.
Barwa: Bezbarwny lub jasnożółty.
Zapach: Bez zapachu
Gęstość: 1.15 do 1.20 g/cm³ [25°C]
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 4.92 do 5.17
Lepkość: Dynamiczna (temperatura pokojowa): 64 do 75 mPa*s
Początkowa temperatura wrzenia: >400°C

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H361fd (Płodność i Płód) (doustnie) - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność w przypadku połknięcia. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płód w przypadku połknięcia.
H373 (nadnercza, wątroba, jajniki i jądra) (doustnie) - Może powodować uszkodzenie narządów w przypadku długotrwałego lub powtarzającego się połykania.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P308+P313 W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top