Uniepalniacz Roflam P (TCPP), beczka 250 kg

Cena netto: 3 450,00 zł (13,80 zł / 1 kg)
Cena brutto: 4 243,50 zł (16,97 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: RP-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  250 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  4 szt.
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Uniepalniacz Roflam P (TCPP) to halogenowy uniepalniacz na bazie estrów fosforowych znajdujący zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych. Produkt stanowi znakomite rozwiązanie dla różnego typu materiałów poliuretanowych skierowanych do branży budowlanej oraz transportu. Jego stosowanie pozwala uzyskać idealny balans pomiędzy efektem uniepalnienia, a właściwościami mechanicznymi. W cenę wliczone jest opakowanie bezzwzrotne.

Produkt tylko do zastosowania profesjonalnego.

Produkt na zamówienie: czas realizacji 14 dni, a jeżeli produkt jest niedostępny do 30 dni licząc od daty potwierdzenia zamówienia.

Uniepalniacz Roflam P (TCPP), beczka 250 kg

Zastosowanie

Uniepalniacz Roflam P jest z powodzeniem stosowany w przemyśle tworzyw sztucznych jako środek obniżający palność. Roflam P skutecznie uniepalnia pianki poliuretanowe, które wykorzystywane są w materiałach konstrukcyjnych, izolacyjnych oraz akustycznych. Znajduje również zastosowanie jako dodatek zwiększający odporność na ogień materiałów wykonanych z żywic epoksydowych oraz nienasyconych żywic poliestrowych.

Produkt znajduje zastosowanie w takich w branżach jak:

 • przemysł budowlany (kotwy chemiczne, natryskowe izolacje termiczne i akustyczne, panele warstwowe, piany montażowe typu OCF, rury preizolowane, szpachle);
 • przemysł chłodniczy i sprzęt AGD (chłodnie przemysłowe, lodówki);
 • transport (samochody chłodnie);
 • CASE (farby, lakiery, powłoki, kleje, spoiwa, uszczelniacze, elastomery).

Ze względu na rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa bardzo ważne jest, aby materiały, które nas otaczają były odporne na działanie ognia. Uniepalniacze (inaczej środki opóźniające palność lub antypireny) są to dodatki do tworzyw sztucznych, które ograniczają palność materiałów polimerowych. Ich podstawowym zadaniem jest zwiększanie ognioodporności materiału, a w przypadku jego podpalenia zmniejszanie prędkość rozprzestrzeniania się płomienia. Stosowanie dodatków uniepalniających pozwala zmniejszać ryzyko pożaru, a także wydłuża czas na ewakuację z miejsca zdarzenia.

Właściwości

Nazwa chemiczna: Fosforan (V) tris (2-chloro-1-metyloetylowy)
Numer CAS: 1244733-77-4
Numer WE: 911-815-4
Stan skupienia: Ciecz.
Barwa: Bezbarwny lub jasnożółty.
Zapach: Charakterystyczny. [Łagodny]
Gęstość:1,28 do 1,3 g/cm3 [25°C]
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 2,68 w 30°C, pH = 7
Lepkość: Dynamiczna (temperatura pokojowa): 61 do 89 mPa.s
Temperatura samozapłonu: >400°C
Temperatura rozkładu: >245°C

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się OŚRODKIEM ZATRUĆ z lub z lekarzem

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top