Uniwersalny nawóz jesienny - Florovit

Cena netto: od 6,81 zł od 6,81 zł
Cena brutto: od 7,35 zł od 7,35 zł w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 7.3%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: FLO-K-0010

Specyfikacja

  • Opakowanie jednostkowe:
  • Zawartość:
  • Opakowanie zbiorcze:
  • pH:
    0
  • Odczyn:
  • Kolor:
  • Zapach:

O produkcie

Jesienny nawóz uniwersalny w granulacie, to produkt dedykowany do nawożenia roślin wieloletnich – drzew, krzewów, bylin oraz roślin cebulkowych. Podłoże po zastosowaniu nawozu w okresie jesiennym jest odpowiednio przygotowane pod przyszłoroczne zasiewy i zasadzenia. Ułatwia roślinom przygotowanie się do sezonu zimowego. Wydajność 50m2
Uniwersalny nawóz jesienny - Florovit

Zastosowanie

Uniwersalny nawóz jesienny w granulacie to idealnie skomponowany produkt do  posypowego nawożenia roślin wieloletnich. Pomaga odpowiednio przygotować podłoże pod przyszłoroczne zasiewy i zasadzenia. Odpowiednio zbilansowane składniki mineralne ułatwiają roślinom przystosowanie się do okresu zimowego.  Nawóz może być również stosowany wczesną wiosną, tuż przed ruszeniem wegetacji, co zapewnia roślinom dostępność składników pokarmowych już od pierwszych dni wzrostu.

Stosowanie:

Uzupełnienie składników pokarmowych po zebraniu plonów i przygotowaniu gleby - równomiernie rozsypać nawóz na całej powierzchni w ilości 20-30g/m2, następnie przekopać glebę, nie grabić (pozostawić tzw. ostrą skibę). 

Jesienne nawożenie roślin wieloletnich (drzewa, krzewy, byliny, rośliny cebulowe) - rośliny nawozić jednorazowo w dawce 20-30 g/m2, rozsypując nawóz równomiernie wokół roślin.  Rozsypany nawóz wymieszać z wierzchnią warstwą gleby i obficie podlać.

Właściwości

Skład nawozu

NAWÓZ WE Nawóz NPK (MgO + SO3) 4,0 – 11,0 – 24,0 (3,4 + 20,0) z borem, miedzią, manganem, cynkiem.

4,0% (N) azot całkowity; 2,4% (N) azot amonowy; 1,6 % (N) azot azotanowy; 11,0% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 7,0% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie; 24,0% (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie; 3,4% (MgO) tlenek magnezu całkowity; 20,0% (SO3) trójtlenek siarki całkowity; 0,02% (B) bor całkowity; 0,02% (Cu) miedź całkowita; 0,03% (Mn) mangan całkowity; 0,02% (Zn) cynk całkowity

Wydajność 50m2

Środki ostrożności

Zwoty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 - Działa drażniąco na oczy 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:          

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę          

P102: Chronić przed dziećmi

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza 

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top