Uniwersalny płyn do czyszczenia Saltres

Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: SALT-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  7
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Cechy produktu:

 • Nadaje połysk
 • Zapobiega osadzaniu się brudu
 • Sprawdza się na wielu powierzchniach
 • Można go używać w automatach myjących
 • Bez rozcieńczania usuwa silne zabrudzenia

Zastosowanie

Uniwersalny płyn do czyszczenia Saltres to profesjonalny płyn przeznaczony do bieżącego czyszczenia rozmaitych powierzchni (m.in. PVC, linoleum, kamień). Bardzo wydajny, nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk mytej powierzchni , zapobiega przyszłemu brudzeniu się, pozostawia świeży zapach. Nadaje się do czyszczenia powierzchni z nałożonym polimerem ochronnym, dodatkowo nie nawarstwia się po kolejnych myciach. Można go stosować do mycia zarówno ręcznego jak i maszynowego. Do mycia bieżącego rozcieńczalny z zimną wodą. W przypadku mocnych zabrudzeń można zastosować go bez rozcieńczania.

Dozowanie: 

Mycie ręczne
25-200 ml/10 l wody

Mycie maszynowe
150-200 ml/10 l wody

Właściwości

Kolor: zielony/zółty/różowy/pomarańczowy
Zapach: konwalia/bambus/czerwona pomarańcza/jabłko-gruszka
Wartość pH: 7

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – działa drażniąco na oczy

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 - Chronić przed dziećmi
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338 - W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z
krajowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top