Uniwersalny środek czyszczący o intensywnym działaniu Buzil Aktiv G433

Cena netto: od 168,29 zł od 134,95 zł
Cena brutto: od 207,00 zł od 165,99 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 19.8%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: BUZ-K-0013

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Zastosowanie:

 • Mycie powierzchni odpornych na działanie wody
 • Czyszczenie ram okiennych, szkła oraz powierzchni z tworzyw sztucznych
 • Mycie podłóg z kamienia i tworzywa sztucznego
 • Mycie grzejników i szkła akrylowego

Funkcje:

 • Usuwa skutecznie silne zabrudzenia
 • Skutecznie niweluje zabrudzenia z tłuszczu, oleju
 • Delikatny dla materiałów
 • Przeznaczony do stosowania w automatach myjących
Produkt tylko dla firm
Promocja
Uniwersalny środek czyszczący o intensywnym działaniu Buzil Aktiv G433

Zastosowanie

Uniwersalny środek czyszczący o intensywnym działaniu Buzil Aktiv G433 – wielofunkcyjny płyn czyszczący przeznaczony do intensywnego mycia powierzchni odpornych na działanie wody. Produkt przeznaczony jest do mycia drzwi, ram okiennych, powierzchni szklanych oraz z tworzyw sztucznych. Buzil Aktiv G433 przeznaczony jest do mycia podłóg kamiennych i z tworzyw sztucznych. Buzil Aktiv G433 ma pH zasadowe i skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe oraz olejowe. Intensywne działanie produktu Aktiv G433 pozwala na usuwanie silnych zabrudzeń nie niszcząc powierzchni. Skutecznie myje powierzchnie szklane, szkło akrylowe oraz grzejniki. Produkt przeznaczony jest do stosowania w automatach myjących.

Zastosowanie: przeznaczony do mycia wodoodpornych podłóg kamiennych i z tworzyw sztucznych, grzejników. Dedykowany jest do mycia drzwi, ram okiennych, powierzchni szklanych.

Skład: <5% mydła, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, zawiera substancje zapachowe. Inne składniki: alkalia, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, substancje pomocnicze, barwniki.

Zalecenia: UwagaUżywać zawsze zimnej wody. W przypadku stosowania automatów należy regularnie czyścić i płukać zbiorniki.

Dozowanie:

Mycie ręczne

Czyszczenie bieżące:

 • Lżejsze zabrudzenia: 20 ml / 10 l wody
 • Silniejsze zabrudzenia: 50 ml / 10 l wody

Mycie przy pomocy mopa

Czyszczenie bieżące

 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • Czyszczenie intensywne:
 • 50 - 100 ml / 10 l wody
Mycie z użyciem automatów
 • 50 - 200 ml / 10 l wody

Właściwości

Kolor: zielono-niebieski

Wartość pH: 10,5

Gęstość: 1,03 g/cm3

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top