Węglan baru (II), (Węglan barowy), techniczny

Cena netto: od 2 420,00 zł od 2 420,00 zł
Cena brutto: od 2 976,60 zł od 2 976,60 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: WB-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Węglan baru (II), (Węglan barowy), techniczny - surowiec chemiczny o szerokim wachlarzu zastosowań w przemyśle szklarskim, najczęściej stosowany do produkcji wysokogatunkowego szkła oraz szkliwa. Do produkcji emalii, w procesach spawalniczych i zmiękczania wody kotłowej, do produkcji farb i papieru. W budownictwie stosowany do produkcji cegieł oraz jako dodatek do masy ceramicznej.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Węglan baru (II), (Węglan barowy), techniczny

Zastosowanie

Węglan baru (II) o wzorze chemiczny BaCO3, sól kwasu węglowego i baru. W temperaturze pokojowej ciało stałe, biały/kremowy granulat, nierozpuszczalny w wodzie o rombowym kształcie krystalicznym. W temperaturze przekraczającej 800°C przekształca się w odmianę heksagonalną, a powyżej 980 °C w odmianę regularną. Podczas termicznego procesu prażenia rozkłada się na tlenek baru i dwutlenek węgla. Barwi płomień na intensywny zielony kolor. Węglan baru otrzymuje się w reakcji minerału barytu z węglanem potasu w warunkach wysokiego ciśnienia. Wdychanie pyłów węglanu baru może powodować podrażnienia oraz uszkodzenia ukłądu oddechowego. Pył działa również drażniąco na skórę i oczy. Stosując produkt nalezy zachować ostrożność oraz stosowac środki ochrony osobistej. Zastosowanie Węglanu baru w przemyśle: jako produkt do usuwania siarczanów w produkcji szkła, ceramiki, szkliwa i emalii produkty pirotechniczne w procesach spawalniczych do usuwania soli magnezu, wapnia z wody kotłowej tj. zmiękczanie do produkcji wysokiej jakości odczynnika; tlenku baru jako wypełniacz do gum, farb, lakierów, papieru przy produkcji cegły klinkierowej, ceramiki jako dodatek do wsadu ceramicznego w celu usunięcia wytrącających się soli wapniowych i magnezowych, której powodują pękanie gotowych produktów

Właściwości

 • Stan skupienia: ciało stałe
 • Kolor: biały,
 • Zapach: bez zapachu
 • Zawartość węglanu baru %(m/m): >=99 
 • Rozpuszczalność w wodzie: 0,02 g/l (20°C)
 • Gęstość: 4,28 g/cm3 (20oC)
 • Ciężar nasypowy: około 350 kg/m3
 • Temperatura rozkładu: 1300oC

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1564

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top