Węglan baru (II), (Węglan barowy), techniczny 1000 kg

Ocena:
100% of 100
Cena: 2 967,00 zł 3 649,41 zł Cena za 1 kg: 2,97 zł netto 3 780,16 zł Rabat 22%
Zapytaj o produkt

W magazynie: 15 szt.

Kod produktu: WB-0002

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
  Worek
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta 40 worków X 25 kg
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

brak

Węglan baru (II), (Węglan barowy), techniczny 1000 kg - to surowiec chemiczny o szerokim zastosowaniu w przemyśle, najczęściej stosowany do produkcji wysokogatunkowego szkła oraz szkliwa. Do produkcji emalii, w procesach spawalniczych i zmiękczania wody kotłowej, do produkcji farb i papierów. W ceramice stosowany do produkcji cegieł, dodawany do masy ceramicznej.

Węglan baru dostępny w opakowaniach:

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Węglan baru (II), (Węglan barowy), techniczny 1000 kg

Zastosowanie

Węglan baru (II) o wzorze chemiczny BaCO3, sól kwasu węglowego i baru. W temperaturze pokojowej ciało stałe, biały/kremowy granulat, nierozpuszczalny w wodzie o rombowym kształcie krystalicznym. W temperaturze przekraczającej 800°C przekształca się w odmianę heksagonalną, a powyżej 980 °C w odmianę regularną. Podczas termicznego procesu prażenia rozkłada się na tlenek baru i dwutlenek węgla. Barwi płomień na intensywny zielony kolor. Węglan baru otrzymuje się w reakcji minerału barytu z węglanem potasu w warunkach wysokiego ciśnienia. Wdychanie pyłów węglanu baru może powodować podrażnienia oraz uszkodzenia ukłądu oddechowego. Pył działa również drażniąco na skórę i oczy. Stosując produkt nalezy zachować ostrożność oraz stosowac środki ochrony osobistej.

Zastosowanie Węglanu baru w przemyśle:

 • jako produkt do usuwania siarczanów
 • w produkcji szkła, ceramiki, szkliwa i emalii
 • produkty pirotechniczne
 • w procesach spawalniczych
 • do usuwania soli magnezu, wapnia z wody kotłowej tj. zmiękczanie
 • do produkcji wysokiej jakości odczynnika; tlenku baru
 • jako wypełniacz do gum, farb, lakierów, papieru
 • przy produkcji cegły klinkierowej, ceramiki jako dodatek do wsadu ceramicznego w celu usunięcia wytrącających się soli wapniowych i magnezowych, której powodują pękanie gotowych produktów

Właściwości

 • Forma: ciało stałe
 • Kolor: biały, kremowy granulat
 • Zapach: bez zapachu
 • Zawartość węglanu baru, %(m/m): >=99 
 • Rozpuszczalność w wodzie: 0,02 g/l (20°C)
 • Gęstość: 4,28 g/cm3 (20°C)
 • Ciężar nasypowy: około 350 kg/m3
 • Temperatura topnienia: 1300°C

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1564

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
 • P301+312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 • P330 Wypłukać usta.
 • P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt