Węglan potasu bezwodny (potaż)

Cena netto: od 265,63 zł od 265,63 zł
Cena brutto: od 326,72 zł od 326,72 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: WPO-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Węglan potasu to nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu węglowego. Węglan potasu o wzorze chemicznym K2CO3 występuje w postaci krystalicznego proszku, dobrze rozpuszczalnego w wodzie. Jest silnie higroskopijny. Zastosowanie znajduje w sadownictwie, nawozach, akwarystyce, fotografii oraz w przemyśle szklarskim, ceramicznym, również do produkcji środków chemii gospodarczej i kosmetyków.

Węglan potasu bezwodny (potaż)

Zastosowanie

Węglan potasu to biała substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, silnie higroskopijna występująca w formie białego proszku. Węglan potasu w sadownictwie może być stosowany łącznie ze środkami zapobiegawczymi w celu ochrony przed grzybami i innymi zagrożeniami. Węglan potasu pomocny jest w zwalczaniu np. parcha jabłoni, mączniaka, czy pleśni - powszechnych chorób drzew owocowych z którymi walczą sadownicy. Zatrzymuje rozwój mączniaka prawdziwego, parcha i szarej pleśni, dzięki czemu rośliny pozbawione są ubytków w strukturze. Dawka jednorazowa to ok. 7 kg/ha. Można go stosować wielokrotnie w sezonie. Zaletą stosowania węglanu potasu w sadownictwie jest skuteczna profilaktyka drzew przed grzybami, pewność działania środka przy stosunkowo niedużym koszcie. Jako nawóz stosowany do gleb kwaśnych, służy do nawożenia gleby potasem. Węglan potasu znajduje zastosowanie w produkcji chemii gospodarczej oraz kosmetyków. Używany jest przy produkcji środków piorących, miękkich mydeł i szamponów. W przemyśle ceramicznym, stosowany jako dodatek przy produkcji. W przemyśle szklarskim, bierze udział przy produkcji szkła optycznego i oświetleniowego. Stosowany w przemyśle fotograficznym; w celu uzyskania innych związków potasowych. Również do produkcji farb i pigmentów. Wykorzystywany w przemyśle włókiennicznym i skórzanym, w przemyśle wiertniczym, oraz jako łagodny środek do odladzania.

Właściwości

 • Nr CAS: 584-08-7
 • Forma: ciało stałe
 • Kolor: biały
 • Główny składnik K2CO3 % ≥ 99,0/ przykładowy wynik 99,5
 • Na2CO% ≤ 0,3 wynik 0,24
 • Cl  % ≤ 0,015 wynik <0,010
 • SO4 % ≤ 0,15 wynik < 0,10
 • Fe2O3 % ≤ 0,001 wynik < 0,001
 • Cr2O3 % ≤ 0,0005 wynik 0,0005
 • Al2O% ≤ 0,08 wynik 0,052
 • zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % ≤ 0,01 wynik 0,01
 • Straty przy suszeniu (500 0C) %≤ 1,0 wynik 0,3
 • Zapach: bez zapachu
 • pH: 11,5-12,5 
 • Temperatura topnienia: 891 °C
 • Temperatura wrzenia: brak danych
 • Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
 • Temperatura zapłonu: nie dotyczy
 • Granice wybuchowości: nie dotyczy
 • Rozpuszczalność w wodzie: 110 g/l (20°C)
 • Masa cząsteczkowa: 138,21 g/mol

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 działanie drażniące na skóre, kat. 2. H319 działanie drażniące na oczy kat. 2. H335 działanie toksyczne na narządy docelowe- narażenie jednorazowe, kat. 3. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top