Węglan potasu bezwodny (potaż) 25 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 137,40 zł (5,50 zł / 1 kg)
Cena brutto: 169,00 zł (6,76 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: WPO-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  25 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Półpaleta 12 worków 25 kg, paleta 40 worków 25 kg
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Węglan potasu to nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu węglowego. Węglan potasu o wzorze chemicznym K2CO3 występuje w postaci krystalicznego proszku, dobrze rozpuszczalnego w wodzie. Jest silnie higroskopijny. Zastosowanie znajduje w sadownictwie, nawozach, akwarystyce, fotografii oraz w przemyśle szklarskim, ceramicznym, również do produkcji środków chemii gospodarczej i kosmetyków.

Zastosowanie

Węglan potasu to biała substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, silnie higroskopijna występująca w formie białego proszku. Węglan potasu w sadownictwie może być stosowany łącznie ze środkami zapobiegawczymi w celu ochrony przed grzybami i innymi zagrożeniami. Węglan potasu pomocny jest w zwalczaniu np. parcha jabłoni, mączniaka, czy pleśni - powszechnych chorób drzew owocowych z którymi walczą sadownicy. Zatrzymuje rozwój mączniaka prawdziwego, parcha i szarej pleśni, dzięki czemu rośliny pozbawione są ubytków w strukturze. Dawka jednorazowa to ok. 7 kg/ha. Można go stosować wielokrotnie w sezonie. Zaletą stosowania węglanu potasu w sadownictwie jest skuteczna profilaktyka drzew przed grzybami, pewność działania środka przy stosunkowo niedużym koszcie. Jako nawóz stosowany do gleb kwaśnych, służy do nawożenia gleby potasem. Węglan potasu znajduje zastosowanie w produkcji chemii gospodarczej oraz kosmetyków. Używany jest przy produkcji środków piorących, miękkich mydeł i szamponów. W przemyśle ceramicznym, stosowany jako dodatek przy produkcji. W przemyśle szklarskim, bierze udział przy produkcji szkła optycznego i oświetleniowego. Stosowany w przemyśle fotograficznym; w celu uzyskania innych związków potasowych. Również do produkcji farb i pigmentów. Wykorzystywany w przemyśle włókiennicznym i skórzanym, w przemyśle wiertniczym, oraz jako łagodny środek do odladzania.

Właściwości

 • Nr CAS: 584-08-7
 • Forma: ciało stałe
 • Kolor: biały
 • Główny składnik K2CO3 % ≥ 99,0/ przykładowy wynik 99,5
 • Na2CO% ≤ 0,3 wynik 0,24
 • Cl  % ≤ 0,015 wynik <0,010
 • SO4 % ≤ 0,15 wynik < 0,10
 • Fe2O3 % ≤ 0,001 wynik < 0,001
 • Cr2O3 % ≤ 0,0005 wynik 0,0005
 • Al2O% ≤ 0,08 wynik 0,052
 • zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % ≤ 0,01 wynik 0,01
 • Straty przy suszeniu (500 0C) %≤ 1,0 wynik 0,3
 • Zapach: bez zapachu
 • pH: 11,5-12,5 
 • Temperatura topnienia: 891 °C
 • Temperatura wrzenia: brak danych
 • Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
 • Temperatura zapłonu: nie dotyczy
 • Granice wybuchowości: nie dotyczy
 • Rozpuszczalność w wodzie: 110 g/l (20°C)
 • Masa cząsteczkowa: 138,21 g/mol

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 działanie drażniące na skóre, kat. 2. H319 działanie drażniące na oczy kat. 2. H335 działanie toksyczne na narządy docelowe- narażenie jednorazowe, kat. 3. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Węglan potasu bezwodny (potaż) 1000 kg

Cena netto: 6 200,00 zł
Cena brutto: 7 626,00 zł

Węglan potasu bezwodny (potaż) 300 kg

Cena netto: 1 504,07 zł
Cena brutto: 1 850,01 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top