Węglan sodu bezwodny jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.)

Cena netto: od 15 917,08 zł od 15 917,08 zł
Cena brutto: od 19 578,01 zł od 19 578,01 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: KC-K-0020

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Węglan sodu bezwodny jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) – nieorganiczna sól sodowa kwasu węglowego nazywana techniczna soda kalcynowana. Posiada silne właściwości higroskopijne. Stosowany jest w syntezach chemicznych i jako odczynnik laboratoryjny. Produkt spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej.

Produkt tylko dla firm
Węglan sodu bezwodny jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.)

Zastosowanie

Dzięki wysokiej czystości i jakości substancja ma zastosowanie w produkcji:

 • Składnik leków odkażających
 • Wyrobów medycznych
 • Suplementów diety o działaniu zobojętniającym, osłonowym
 • Elektrolitów, preparatów nawadniających
 • Mydeł, szamponów oraz soli do kąpieli

Właściwości

Dodatkowe właściwości:
Synonimy: soda kalcynowana, soda oczyszczona
Masa molowa: 106 g/mol
Zawartość głównego składnika: 99-100 %
Wygląd zewnętrzny: biały, krystaliczny proszek, silnie higroskopijny
Gęstość: 2,5 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie w 20 °C: 215 g/l
Zawartość chlorków: max. 125 ppm
Zawartość siarczanów: max. 250 ppm
Zawartość arsenu: 5 ppm
Zawartość żelaza: max. 50 ppm
Zawartość pozostałości po suszeniu: max. 1 %

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H319 Działa drażniąco na oczy

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P 313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top