Węglan sodu bezwodny jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) 1250 kg

Cena netto: 15 917,08 zł (12,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 19 578,01 zł (15,66 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KC-0092

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1250 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Węglan sodu bezwodny jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) 1250 kg – nieorganiczna sól sodowa kwasu węglowego nazywana techniczna soda kalcynowana. Posiada silne właściwości higroskopijne. Stosowany jest w syntezach chemicznych i jako odczynnik laboratoryjny. Produkt spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej.

Paleta 1250 kg zawiera 50 worki po 25 kg

Produkt tylko dla firm
Węglan sodu bezwodny jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) 1250 kg

Zastosowanie

Dzięki wysokiej czystości i jakości substancja ma zastosowanie w produkcji:

 • Składnik leków odkażających
 • Wyrobów medycznych
 • Suplementów diety o działaniu zobojętniającym, osłonowym
 • Elektrolitów, preparatów nawadniających
 • Mydeł, szamponów oraz soli do kąpieli

Właściwości

Dodatkowe właściwości:
Synonimy: soda kalcynowana, soda oczyszczona
Masa molowa: 106 g/mol
Zawartość głównego składnika: 99-100 %
Wygląd zewnętrzny: biały, krystaliczny proszek, silnie higroskopijny
Gęstość: 2,5 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie w 20 °C: 215 g/l
Zawartość chlorków: max. 125 ppm
Zawartość siarczanów: max. 250 ppm
Zawartość arsenu: 5 ppm
Zawartość żelaza: max. 50 ppm
Zawartość pozostałości po suszeniu: max. 1 %

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H319 Działa drażniąco na oczy

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P 313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top