Woda amoniakalna 25%, (wodorotlenek amonu)

Cena netto: od 55,00 zł od 55,00 zł
Cena brutto: od 67,65 zł od 67,65 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: WA-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Woda amoniakalna 25%, (wodorotlenek amonu) - Woda amoniakalna w roztworze 25%, wodny roztwór amoniaku to substancja o charakterystycznym, ostrym, duszącym zapachu. Zwana również wodorotlenkiem amonu znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, tekstylnym, chemicznych oraz gumowym. Amoniak ciekły wykorzystywany jest w procesach odsiarczania gazów spalinowych, jako odczynnik laboratoryjny, do produkcji środków myjących. Również jako nawóz sztuczny i regulator pH. 

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Woda amoniakalna 25%, (wodorotlenek amonu)

Zastosowanie

Woda amoniakalna w roztworze 25 % znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym jako odczynnik laboratoryjny, w garbarstwie stosowana do produkcji żelatyny, do produkcji barwników oraz do produkcji środków do mycia. 
Woda amoniakalna techniczna, wodorotlenek amonu stosowana jest w przemyśle gumowym oraz szklarskim. W energetyce w instalacjach redukcji emisji tlenków azotu do atmosfery. 
W rolnictwie jako sztuczny nawóz do zakwaszania gleby, skuteczna pod warunkiem dostarczenia jej do gleby w odpowiednim czasie. W rolnictwie to łatwo przyswajalny nawóz oraz regulator pH gleby.
W procesie oczyszczania ścieków woda amoniakalna stosowana jako pożywka uzupełniająca azot amonowy.
Stosowana do neutralizacji pozostałości kwasów oraz do odtłuszczania i czyszczenia blachy ocynkowanej przed malowaniem. Mycie wykonuje się pod ciśnieniem roztworem wody amoniakalnej 5-6 % z dodatkiem środków powierzchniowo-czynnych. 
Woda amoniakalna w roztworze 25 % stosowana do usuwania nalotów z wszelkiego rodzaju metali, usuwa naloty grynszpanu, śniedzi oraz rdzy.
Podczas stosowania wody amonikalnej należy zaopatrzyć się w odzież ochronną, rękawice ochronne oraz okulary bądź inną ochronę twarzy.
 
Czas realizacji zamówienia: 7-10 dni.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2672

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P301+330+331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top