Wodorotlenek potasu granulki jakości farmaceutycznej (Ph.)

Cena netto: od 15 917,08 zł od 15 917,08 zł
Cena brutto: od 19 578,01 zł od 19 578,01 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: KOH-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Wodorotlenek potasu granulki jakości farmaceutycznej (Ph.) – produkt jest silnie żrącym nieorganicznym związkiem z grupy zasad. Zasada potasowa jest silnie higroskopijna, a proces rozpuszczania przebiega egzotermicznie z wydzieleniem ciepła. Produkt spełnia wymagania jakościowe określone dla surowców farmaceutycznych. Stosowany jest do produkcji wyrobów medycznych, leków oraz w kosmetyce dermatologicznej. W przemyśle kosmetycznym wykorzystywany jest do produkcji mydła potasowego, regulacji pH.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Wodorotlenek potasu granulki jakości farmaceutycznej (Ph.)

Zastosowanie

Wodorotlenek potasu granulki jakości farmaceutycznej (Ph.) – jest to bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie wodorotlenek o wzorze chemicznym KOH. Zasada potasowa w postaci stałej jest wykorzystywana w przemyśle, analityce chemicznej, farmaceutycznej do przygotowywania roztworów wodnych (np. 50 %). Roztwory wodorotlenku potasu są stosowane również do regulacji pH. Farmaceutyczny wodorotlenek potasu stosowany jest w technologii produkcji żeli i kropli do oczu o wyższej lepkości.

Inne zastosowania:

 • Produkcja wyrobów medycznych (usuwanie zmian skórnych wywołanych przez „mięczaka zakaźnego”
 • Wodny roztwór KOH pochłania dwutlenek węgla z powietrza
 • Diagnozowanie infekcji grzybiczych
 • Przemysła spożywczy (regulator pH)
 • W chemii gospodarczej produkcja środków czyszczących, płynów udrażniających
 • Produkcja mydeł miękkich np. „Sapo kalinus”
 • Produkcja „Spirytusu mydlanego” (stosowanego w recepturach aptecznych)
 • Składnik preparatów do depilacji, modelowania włosów
 • Składnik środków do usuwania skórek wokół paznokci

Właściwości

Synonimy: Zasada potasowa, potaż żrący, Potassium Hydroxide
Masa molowa: 56,11 g/mol
Zawartość głównego składnika: > 89 %
Wygląd zewnętrzny: białe granulki, silnie higroskopijne
Gęstość: 2,044 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie w 20 °C: bez ograniczeń
Zawartość węglanów: < 2,0 %
Zawartość chlorków: ≤ 50 ppm
Zawartość siarczanów: ≤ 15 ppm
Zawartość fosforanów: ≤ 20 ppm
Zawartość żelaza: ≤ 10 ppm
Zawartość rtęci: ≤ 0,1 ppm
Zawartość aluminium: ≤ 0,2 ppm
Zawartość metali ciężkich (Pb): ≤ 10 ppm
Zawartość sodu (Na): ≤ 1,0 %

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1813
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 Może powodować korozję metali.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P260 Nie wdychać pyłu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top